Traducción inglés-polaco para "Per"

EN Per en polaco

Per {sustantivo}
per {pron.}
PL

EN Per
play_circle_outline
{sustantivo}

1. astronomía

Per (también: Perseus)

Ejemplos de uso para "Per" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Englishthree times per day
EnglishThe standard only requires one toy per category to be tested, not every product.
Norma wymaga badanie jednej zabawki z całej kategorii, a nie każdego produktu.
EnglishPortugal will pay the European Union around EUR 3 billion in interest per year.
Portugalia zapłaci Unii Europejskiej około 3 miliardów euro odsetek rocznie.
EnglishThus, we have seen the price of barley and oats rise to as much as EUR 200 per tonne.
Dlatego byliśmy świadkami wzrostu cen jęczmienia i owsa aż do 200 euro za tonę.
EnglishCurrently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.
Obecnie, podatnicy wydają około 60 000 dolarów rocznie wysyłając osobę do więzienia.
EnglishWhat they earn here -- what number they live on -- is how much they earn per day.
Ile zarabiają - pod jakim numerem mieszkają to tyle ile zarabiają dziennie.
EnglishWe receive around 5 000 requests per year and we have 80 people working on them.
5 tysięcy wniosków rocznie i mamy osiemdziesięciu pracowników, którzy się nimi zajmują.
EnglishForty-two per cent of European citizens have confidence in EU institutions.
Unijnym instytucjom ufa tylko czterdzieści dwa procent europejskich obywateli.
EnglishThe winners were notified per email, and the prizes are currently being sent out!
Zwycięzcy zostali powiadomieni e-mailem, a nagrody otrzymają już wkrótce.
EnglishOn average, the E.U. has grown by one country per year since the end of the Cold War.
Średnio UE powiększała się o rocznie o jedno państwo od końca zimnej wojny.
EnglishWe've developed a carpet that is continuously recyclable, down to the parts per million.
Opracowaliśmy dywan, który jest ciągle przetwarzalny aż do milionowych części.
EnglishWill you propose that our own emissions reductions are stepped up from 20 to 30 per cent?
Czy zaproponują państwo zwiększenie naszego celu redukcji emisji z 20 do 30 %?
EnglishEleven per cent of things do not comply with the rules and this percentage is too high.
Jedenaście procent spraw nie jest zgodnych z przepisami. Ten odsetek jest za wysoki.
EnglishI would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
Pragnę również powiedzieć, że nie uważamy działalności lobbingowej za z gruntu niewłaściwą.
EnglishThis is much less than the up to EUR 60 per week that is the cost of inaction.
To o wiele mniej niż kwota sięgająca do 60 euro tygodniowo, którą płacimy za bezczynność.
EnglishFor each patient, we will be able to do up to 100 different viral loads per patient.
Dla każdego pacjenta będzie można wykonać do 100 różnych prób wirusowych.
EnglishAfter reconstitution, the solution contains 40 units of imiglucerase per ml (200 U/ 5 ml).
Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu zawiera 40 jednostek imiglucerazy (200 j. / 5 ml).