Traducción inglés-sueco para "season"

EN season en sueco

season {sustantivo}
to season {vb}

EN season
volume_up
{sustantivo}

season
volume_up
säsong {gén. com.}
In season three of the Simpsons, 'Homer Alone', the same issue is addressed.
Samma fråga tas upp i avsnittet ”Homer Alone” i säsong tre av serien Simpsons.
Perhaps he is excited about the next season at Ferrari, with Kimi Raikkonen driving for them.
Han kanske är spänd på Ferraris kommande säsong, med Kimi Raikkonen en av förarna.
Since it is the season for goodbyes, I shall now say my own.
Eftersom det är säsong för att ta farväl, vill jag säga farväl till er.
season (también: tide, time, spell)
volume_up
tid {gén. com.}
And time is short, because the spawning season starts in the middle of this month.
Dessutom är tiden knapp, för lekperioden inleds i mitten av denna månad.
It is a recurring theme, which by the way makes this late sitting at this late season of the year worthwhile.
Detta är ett återkommande ämne som för övrigt gör detta sena sammanträde vid denna sena tid på året så givande.
The Bosman ruling is generally bandied about and contracts are broken mid-season supposedly on the basis of it.
Därvid viftas i tid och otid med Bosmandomen och kontrakt bryts under en pågående idrottssäsong, så att säga i Bosmandomens namn.
season
volume_up
årstid {gén. com.}
In this season of goodwill, I am prepared to go along with the proposals.
Det här är den goda viljans årstid, och jag är beredd att gå med på förslaget.
If you are lucky enough to live here and are the energetic type, you have something to do no matter what the season.
Om du har turen att bo här och är energiskt lagd har du alltid något att göra oavsett årstid.
And we should also bear in mind that the cholera epidemic is sure to increase with a change in the season.
Vi ska också komma ihåg att koleraepidemin säkert kommer att öka när årstiden växlar.

Sinónimos (inglés) para "season":

season

Ejemplos de uso para "season" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishPerhaps I should emphasize that the 1997 fishing season is about to get under way.
Jag kanske bör understryka att 1997 års fiskesäsong är på väg att komma igång.
EnglishAnd you can see that there's some difference between one growing season and another.
Som ni kan se finns det lite skillnader mellan en odlingssäsong och en annan.
EnglishBut the fishing vessels are being fitted out to start the fishing season even now.
Emellertid rustar sig fiskebåtarna redan nu för att inleda fiskekampanjen.
EnglishFlight cancellations and delays are also increasing, especially in the tourist season.
Antalet inställda flygningar och förseningar ökar också, särskilt under högsäsong.
EnglishThis hockey season has been filled with more bad tackles to the head than usual.
Den här ishockeysäsongen har varit fylld med fler fula tacklingar mot huvudet än vanligt.
EnglishIn fact, the question comes up every year in connection with the flu season.
Frågan dyker i själva verket upp varje år i samband med influensasäsongen.
EnglishI am told I do not like football: I am a Manchester City season-ticket holder.
Jag får höra att jag inte tycker om fotboll: Jag har säsongsbiljett hos Manchester United.
EnglishThis aid is going to stop very soon; it comes to an end during this season.
Dessa stöd kommer att upphöra nu. De avslutas under detta regleringsår.
EnglishThe Hong Kong Conference was not going to wait for us, and nor was the sowing season.
Hongkongkonferensen skulle inte vänta på oss, och inte heller sådden.
EnglishActivities will start under this programme before the rainy season commences.
Programmets åtgärder kommer att inledas innan regnperioden börjar.
EnglishWe want to wish them a happy festive season and ask them to be just as helpful next year too.
Vi vill önska dem god jul och be dem att vara lika hjälpsamma även nästa år.
EnglishIf it is already dark in the July season, how is it going to look in the December light?
Om det är mörkt redan i julisolen, hur skall det då inte se ut i det svaga decemberljuset?
EnglishWith the approach of the hurricane season, they have to be urgently relocated.
De måste snabbt flyttas, eftersom orkansäsongen närmar sig.
EnglishThe Commission’ s proposal would mean the number of samples we take each season falling from ten to two.
I strävandet efter rent badvatten skulle det helt klart medföra minskad säkerhet.
EnglishMore advantages will become apparent, for example in the holiday season that is just beginning.
Ytterligare fördelar kommer exempelvis att märkas nu i semestertider.
EnglishWe vary our menu after season and our chefs come up with new dishes every now and then.
Vi varierar vår meny och hittar på nya rätter titt som tätt.
EnglishGeneral deployment of the peace forces is foreseen for May, before the start of the rainy season.
Hela styrkan beräknas vara på plats i maj, innan regnperioden börjar.
EnglishVast stretches of the North Sea have been protected whilst the spawning season gets under way.
Väldiga områden av Nordsjön har varit skyddade under lekperioden.
EnglishThe alpine national team usually begin their pre-season training here.
Alpina landslaget brukar påbörja sin försäsongsträning här.
EnglishIike how your hair's been looking springy lately, not like the season, like the inside of a mattress.
Ert hår har varit rätt lockigt på sistone, som fjädrarna i en madrass.