Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Traducción polaco-inglés para "genom"

 

"genom" en inglés

Resultados: 1-9 de 9

genom {sustantivo}

genom {m} [biol.]

genome {sustantivo} [biol.]

Zapytał, jak dalece można zmniejszyć genom, który daje funkcjonujący mikroorganizm?

He asked, how big is the minimal genome that will give me a functioning microorganism?

(Śmiech) Czy naprawdę chcecie wybrać prezydenta, którego genom zapowiada kardiomiopatię?

(Laughter) Do you really want to elect a president whose genome suggests cardiomyopathy?

Jeśli spojrzymy na ludzki genom, składa się on z 3,2 miliarda par zasad.

So, if you look at a human genome, they consist of 3.2 billion of these base pairs.

Nawet jeśli ktoś utworzy genom ospy, to DNA samo w sobie nie spowoduje infekcji.

So even if somebody made the smallpox genome, that DNA itself would not cause infections.

Mamy tak zwany Genom 100 - to zbiór 100 osób, których genomy sekwencjonujemy.

We have something called the Genome 100 -- 100 individuals we're sequencing as part of that.
¿Falta alguna traducción? Avísanos o sugiere tu propia traducción aquí.
 

Ejemplos de uso

Ejemplos de uso para "genom" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Wzieliśmy genom mycoides, który przeszczepiła Carole, i wyhodowaliśmy w drożdżach jako sztuczny chromosom.

So our team developed new techniques for actually growing, cloning entire bacterial chromosomes in yeast.

Na przykład, 47 procent zmian w tym czy wasi znajomi znają się wzajemnie jest przypisane waszym genom.

For instance, 47 percent in the variation in whether your friends know each other is attributable to your genes.

Jak się miewa Wasz genom dzisiaj?

Have you thought about it lately?

Tak więc szybko wyjaśnię Wam, czym jest genom.

And what is broadband?

Zostaliśmy sobie przedstawieni, ponieważ oboje znaliśmy Lindę Avey, jedną z założycielek pierwszej internetowej firmy analizującej ludzki genom.

We were actually introduced because we both knew Linda Avey, one of the founders of the first online personal genomic companies.

Genom haploidalny.

How long is it?

Sądziliśmy, że najtrudniejsza będzie synteza, dlatego wybraliśmy najmniejszy genom. ~~~ Potem przerzuciliśmy się na znacznie większy.

We had two teams working in parallel: one team on the chemistry, and the other on trying to be able to transplant entire chromosomes to get new cells.

I w końcu, odkryliśmy nawet że 30 procent zmian tego że ludzie są w środku lub na krawędziach sieci również może byś przypisane ich genom.

And finally, we even found that 30 percent of the variation in whether or not people are in the middle or on the edge of the network can also be attributed to their genes.
 

Sugiere una nueva traducción del polaco al inglés

¿Estás familiarizado con algún dialecto polaco en particular? ¿Conoces alguna frase coloquial en polaco? En el campo de búsqueda de abajo puedes agregar tus propias sugerencias para el diccionario Polaco-Inglés.

PolacoPolaco

Sugerencias recientes de los usuarios: odzwierzęcy, brać w żyłę, ćpać, dodatek, informacja

Palabras similares

generyk · genetyczny · genetyk · genetyka · Genewa · geneza · genialnie · genialny · genitalia · geniusz · genom · genotyp · genre · Genua · genueńczyk · geny · geoantyklina  · geocentryczny · geochemik · geoda · geodeta

Más en el diccionario español-portugués.