Traductores profesionales a un solo clic

Traducción polaco-inglés para "używać"

 

"używać" en inglés

Resultados: 1-26 de 1453

używać {verbo}

używać [używam|używał] {v. imper.} (también: użyć, zażyć, posłużyć się, obchodzić się)

pu Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.

do Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.

Nie używać roztworów zawierających widzialne cząteczki stałe lub mętnych (G).

Do not use solutions that contain visible particles or that are cloudy (G).

Nie używać leku Neulasta, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

Do not use Neulasta if you notice it is cloudy or there are particles in it.

Nie używać produktu Pylobactell po upływie terminu ważności zaznaczonego na pudełku.

Do not use Pylobactell after the expiry date which is stated on the carton.

używać [używam|używał] {v. imper.} (también: zatrudnić, zatrudniać, zastosować)

używać [używam|używał] {v. imper.} (también: użyć, posłużyć się, posiłkować się, korzystać)

¿Falta alguna traducción? Avísanos o sugiere tu propia traducción aquí.
 

Sinónimos

Sinónimos (polaco) para "używać":

 

Traducciones similares

Traducciones similares para "używać" - inglés

 

Ejemplos de uso

Ejemplos de uso para "używać" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Gąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.

TachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.

Stosując deksmedetomidynę w premedykacji u kotów należy używać tej samej dawki.

When dexmedetomidine is used for premedication in cats, the same dose is used.

Stosując deksmedetomidynę w premedykacji kotów należy używać tej samej dawki.

When dexmedetomidine is used for premedication in cats, the same dose is used.

Jeśli w strzykawce pojawia się krew, produktu leczniczego nie należy już używać.

If blood appears in the syringe, the medicinal product can no longer be used.

Wkłady do wstrzykiwacza OptiClik należy używać tylko ze wstrzykiwaczem OptiClik.

The cartridges for OptiClik are to be used in conjunction with OptiClik only.

Cyberbronie mają tę właściwość, że mogą być używane bez pozostawiania śladów.

Cyber weapons have this peculiar feature: they can be used without leaving traces.

Używam słowa "pojmować" metaforycznie aby pomyśleć też o "zrozumieniu" tych rzeczy.

We use words like "grasp" metaphorically to also think about understanding things.

Ta wiertarka będzie używana przez około 12 do 13 minut przez całe swoje życie.

That power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime.

Używamy biologicznego wzmacniacza działającego na sygnały nerwowe - są to mięśnie.

We're using a biological amplifier to amplify these nerve signals -- muscles.

Dane nie mogą być używane do celu innego niż ten, dla którego je zgromadzono.

Data must not be used for a purpose other than that for which it was collected.

pu Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.

do Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.

Wkłady do wstrzykiwacza OptiClik należy używać tylko ze wstrzykiwaczem OptiClik.

The cartridges for OptiClik are to be used in conjuction with OptiClik only.

Używamy również nadajników satelitarnych do namierzania zwierząt wędrownych.

We can also use satellite tags to track animals as they move through the oceans.

Szczury były używane od lat '50 ubiegłego wieku w rozmaitych eksperymentach.

Rats have been used since the '50s last century, in all kinds of experiments.

Zapisujemy je matematycznie i widzimy że używają bardzo podobnej matematyki.

We write them out mathematically, and we see they use very similar mathematics.

(Śmiech) Ludzie, którzy nazywają planety, nie używają swoich własnych imion.

(Laughter) These are people naming planets, and they won't use their first names.

Do sporządzania roztworu należy używać wyłącznie załączonego rozpuszczalnika

Reconstitute ZYPREXA Powder for Solution for Injection only with water for injections

Nie można używać tego kryterium jako argumentu przeciwko podpisywaniu umów.

This criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.

Nie używać roztworów zawierających widzialne cząteczki stałe lub mętnych (G).

Do not use solutions that contain visible particles or that are cloudy (G).
 

Sugiere una nueva traducción del polaco al inglés

¿Estás familiarizado con algún dialecto polaco en particular? ¿Conoces alguna frase coloquial en polaco? En el campo de búsqueda de abajo puedes agregar tus propias sugerencias para el diccionario Polaco-Inglés.

PolacoPolaco

Sugerencias recientes de los usuarios: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Palabras similares

Además bab.la te proporciona el diccionario portugués-español para más traducciones.