Ociosidad productiva:

¡Juega Memorize!

Traducción Polaco-Inglés para "używać"

 

"używać" en inglés

Resultados: 1-26 de 1352

używać {verbo}

używać {vb} (también: użyć, korzystać, skorzystać, zażyć)

Nie wolno używać Flebogammadif jeśli roztwór jest mętny lub z osadem na dnie!

Do not use Flebogammadif if you notice that the solution is cloudy or has deposits.

Mądra osoba wie, jak używać tych zdolności moralnych w służbie właściwym celom.

A wise person knows how to use these moral skills in the service of the right aims.

pu Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.

do Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.

Możecie... używać całkiem naturalnych gestów, żeby, na przykład, zrobić coś takiego.

And you can -- you can use really natural hand gestures to like, go like this.

używać {vb} (también: zatrudnić, zatrudniać, zastosować)

używać {vb} (también: użyć, korzystać, wykorzystać, posłużyć się)

 

Sinónimos

Sinónimos (Polaco) para "używać":

 

Traducciones similares

Traducciones similares para "używać" - inglés

 

Ejemplos de uso

Ejemplos de uso para "używać" en Inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Gąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.

TachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.

leki zawierające lit używane w leczeniu niektórych typów zaburzeń psychicznych.

medicines containing lithium used to treat some types of psychiatric illnesses.

I co ciekawe ten budynek jest niezwykle lubiany przez ludzi, którzy go używają.

And what is interesting is that this is hugely popular by the people who use it.

Stosując deksmedetomidynę w premedykacji u kotów należy używać tej samej dawki.

When dexmedetomidine is used for premedication in cats, the same dose is used.

Odsiewamy materiały, używamy magnesów, wykorzystujemy klasyfikacje powietrzem.

We're sieving the material, we're using magnets, we're using air classification.

Stosując deksmedetomidynę w premedykacji kotów należy używać tej samej dawki.

When dexmedetomidine is used for premedication in cats, the same dose is used.

Do pomp należy używać tylko cewników tetrafluoroetylenowych lub polietylenowych.

Only tetrafluoroethylene or polyethylene catheters must be used for infusion.

Jeśli w strzykawce pojawia się krew, produktu leczniczego nie należy już używać.

If blood appears in the syringe, the medicinal product can no longer be used.

Wkłady do wstrzykiwacza OptiClik należy używać tylko ze wstrzykiwaczem OptiClik.

The cartridges for OptiClik are to be used in conjunction with OptiClik only.

Nie wolno używać Flebogammadif jeśli roztwór jest mętny lub z osadem na dnie!

Do not use Flebogammadif if you notice that the solution is cloudy or has deposits.

Oczywiście nikt dawniej nie używał strun gitarowych, żeby zrobić coś takiego.

Now, the old timers didn't take a fancy guitar string and make anything like this.

Cyberbronie mają tę właściwość, że mogą być używane bez pozostawiania śladów.

Cyber weapons have this peculiar feature: they can be used without leaving traces.

Używam słowa "pojmować" metaforycznie aby pomyśleć też o "zrozumieniu" tych rzeczy.

We use words like "grasp" metaphorically to also think about understanding things.

Ta wiertarka będzie używana przez około 12 do 13 minut przez całe swoje życie.

That power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime.

Używamy biologicznego wzmacniacza działającego na sygnały nerwowe - są to mięśnie.

We're using a biological amplifier to amplify these nerve signals -- muscles.

Nie wolno używać leku Valtropin w celu wspomagania wzrastania u dzieci z zamkniętymi

Valtropin should not be used for growth promotion in children with closed epiphyses.

pu Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.

do Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.

Wkłady do wstrzykiwacza OptiClik należy używać tylko ze wstrzykiwaczem OptiClik.

The cartridges for OptiClik are to be used in conjuction with OptiClik only.

Nie używać po upływie daty ważności (EXP) podanej na pudełku i na etykiecie.

Do not use after the expiry date (EXP) which is stated on the carton and the bottle.
 

Resultados del foro

"używać" en inglés - Resultados en el foro

 

Sugiere una nueva traducción del polaco al inglés

¿Estás familiarizado con algún dialecto polaco en particular? ¿Conoces alguna frase coloquial en polaco? En el campo de búsqueda de abajo puedes agregar tus propias sugerencias para el diccionario Polaco-Inglés.

PolacoPolaco

Sugerencias recientes de los usuarios: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Palabras similares

Además bab.la te proporciona el diccionario portugués-español para más traducciones.