bab.la Language World Cup 2016

IT
VS
SL
Ti amo ljubim te 

Vote for your favourite language!

Traducción rumano-inglés para "a îmbina"

 

"a îmbina" en inglés

Resultados: 1-17 de 17

a îmbina {verbo}

a îmbina {vb} (también: a conecta, a lega, a racorda, a înmănunchea)

a îmbina {vb} (también: a uni, a se învecina, a se întâlni, a suda)

a îmbina {v.t.} (también: a se potrivi, a egala, a combina, a împerechea)

a îmbina {vb} (también: a combina, a uni, a reuni, a întruni)

Măsurile vor îmbina eficienţa energetică şi costurile reduse.

The measures will combine increased energy efficiency with lower costs.

Sper că cea de-a doua Comisie Barroso va putea îmbina competenţa tehnică cu acel "ceva suplimentar”.

I hope the second Barroso Commission can combine technical competence with that 'something extra'.

Utilizați Colaj foto din Galerie foto pentru a îmbina cele mai bune părți din două sau din mai multe fotografii într-una singură.

Use Photo Fuse in Photo Gallery to combine the best parts of two or more photos into one.

Şi ele trebuie să aibă dreptul la concediu parental şi la capacitatea de a îmbina viaţa profesională cu cea de familie - aspect despre care se discută des.

They must also be entitled to parental leave and the ability to combine working life and family life - something that we discuss so often.

Trebuie să putem îmbina cele două elemente şi nu trebuie să renunţăm la autonomia noastră politică în căutarea unui parteneriat care reprezintă, în sine, un obiectiv lăudabil.

We must be able to combine the two, and we should not surrender our political autonomy in search of a partnership that is, in itself, a commendable objective.

a îmbina {vb} (también: a adapta, a aranja, a ordona, a ticlui)

a îmbina {vb} (también: a lega, a priponi, a prinde, a fixa)

a îmbina {vb} (también: a uni, a suda, a lega, a se împreuna)

a îmbina {v.t.} (también: a uni, a lega, a contopi)

a îmbina {vb} (también: a orândui)

a îmbina {vb} (también: a suda)

to meld {vb}
 

Traducciones similares

Traducciones similares para "a îmbina" - inglés

 

Ejemplos de uso

Ejemplos de uso para "a îmbina" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Măsurile vor îmbina eficienţa energetică şi costurile reduse.

The measures will combine increased energy efficiency with lower costs.

Sper că cea de-a doua Comisie Barroso va putea îmbina competenţa tehnică cu acel "ceva suplimentar”.

I hope the second Barroso Commission can combine technical competence with that 'something extra'.

UE ar trebui să deschidă imediat negocierile cu SUA pentru a îmbina sistemul american emergent cu sistemul european.

The EU should immediately open negotiations with the US to integrate the emerging American system with the European system.

Îl salut pe preşedintele Fundaţiei Champalimaud, Dr. Leonor Beleza, care a stabilit criterii clare pentru a îmbina excelenţa în cercetarea ştiinţifică cu practica clinică.

I salute the President of the Champalimaud Foundation, Dr Leonor Beleza, who has established stringent criteria for marrying excellence in scientific research with clinical practice.
 

Sugiere una nueva traducción del rumano al inglés

¿Realizaste una búsqueda en el diccionario Rumano-Inglés y no obtuviste la traducción que buscabas? ¿O quizá conoces una traducción poco usual de términos técnicos en rumano? Aquí tienes la oportunidad de compartir tu conocimiento con otros y tus traducciones en el par rumano-inglés. Agrega nuevas sugerencias de traducciones al diccionario Rumano-Inglés aquí.

RumanoRumano

Sugerencias recientes de los usuarios: percutanată, împlântată, primire cordială, determinare a succesiunii, determinare a secvenței

Palabras similares

En el diccionario español-portugués podrás encontrar más traducciones.