Cómo se dice "ich dachte" en polaco

DE

"ich dachte" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "ich dachte" en distintos contextos.

Traducciones similares para ich dachte en polaco

Ich sustantivo
Polish
ich pronombre
Polish
denken verbo

Ejemplos de uso para "ich dachte" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

GermanUnd ich dachte mir: "Wow, das muss unbedingt in die Filmkunst einbezogen werden."
Pomyślałem sobie: "Wow, to jest coś co powinno być wykorzystywane w kinematografii."
GermanWie reich, dachte ich, ist der Wortschatz, mit dem wir uns selbst freisprechen.
Jakże bogaty jest, myślałem, zasób słów którymi samych siebie rozgrzeszamy.
GermanUnd ich dachte, Molekülgewicht klänge weniger streberhaft als Molekülmasse.
Pomyślałam że 'masa cząsteczkowa' brzmi znacznie mniej naukowo niż masa molowa.
GermanUnd als ich den schwarzen Schleim am Bootsbug sah, dachte ich: "Ein Spatz in der Hand.
Jak zobaczyłem czarny śluz na dziobie łodzi, pomyślałem, że trzeba brać, co dają.
GermanIch dachte, ich sollte wenigstens ein technisches Fotos für Sie mit aufnehmen.
Pomyślałem że powinienem też pokazać co najmniej jedno zdjęcie technologii.
GermanUnd ich dachte, das wäre die Norm, da ich nie solche Fische gesehen hatte.
Myślałem, że to normalne, ponieważ nigdy wcześniej nie widziałem większych ryb.
GermanUnd glauben Sie mir, ich hatte Angst, weil ich dachte, er sei uns zuvorgekommen.
O rany jak ja się przestraszyłem, bałem się że to będzie dla nas koniec.
GermanIch dachte, es wäre gruselig, meine eigene Stimme von einem Computer zu hören.
Myślałem, że dziwacznie byłoby słyszeć własny głos dochodzący z komputera.
GermanWährend dieser Zeit war das Letzte was ich dachte, daraus ein Kunstprojekt zu machen.
Kiedy to się działo, "projekt sztuki" był ostatnią rzeczą, o której myślałem.
GermanIch dachte, das ist schon interessant aber ein Typ von CERN tut so was nicht.
Pomyślałem, cóż, interesujące, ale gość z CERNu, po prostu tego nie zrobi.
GermanBevor ich also hier ankam, dachte ich: "Wissen Sie, ich bin aus Nordamerika.
Zanim jednak zająłem się tym tematem, pomyślałem "wiecie, jestem z Północnej Ameryki.
GermanDann dachte ich über die verrückste aller Ideen nach: Es tatsächlich zu tun.
I wtedy pomyślałem o najbardziej szalonym ze wszystkich pomysłów: po prostu to zrobić.
GermanIch dachte, vielleicht gibt es einen irdischen Grund für moralische Entscheidungen.
Pomyślałem, że może istnieje jakaś ziemska podstawa dla podejmowania decyzji moralnych.
GermanUnd ich dachte mir, "Wow, das ist genauso, als wäre ich in einem Science-Fiction-Film.
Pomyślałem sobie: "Wow. ~~~ Czuję się jakbym żył w filmie science fiction.
GermanUnd ich dachte, es könnte mir als eine Art dauerhafte Eselsbrücke dienen.
No i pomyślałam sobie, że może on się stać takim stałym środkiem wspomagającym pamięć.
GermanIch glaube, er dachte nicht, dass die Aufzeichnungen meiner Termine so genau waren.
Nie sądzę, żeby on spodziewał się tak dokładnego zapisu moich działań.
GermanDie Menge tobte, aber ich dachte mir, wo hab ich das schon mal gesehen?
Tłum oszalał, ale ja pomyślałem jakby: czy nie widziałem już tego wcześniej?
GermanIch dachte: “Ich bin bei ein Sportkundgebung oder so.” “Was passiert hier?”
Pomyślałem: "Chyba jestem na jakimś wyścigu sportowym. ~~~ O co chodzi?"
GermanDann dachte ich, "Wieso mache ich keine Google Map, aber in der echten Welt?"
Później stwierdziłem, że Mapy Google można przenieść w świat fizyczny.
GermanUnd ich dachte, dass nach all dem Grauen, dass die Art ist, wie Menschen wirklich beten.
Pomyślałam, że po tylu okrucieństwach tak właśnie modlą się istoty ludzkie.

Aprende otras palabras

German
  • ich dachte

Más traducciones en el diccionario italiano-español.