Cómo se dice "umísťovat" en inglés

CS

"umísťovat" en inglés

CS umísťovat
volume_up
{verbo}

Na plochu můžete také umisťovat například soubory nebo složky a libovolně je uspořádat.
You can also put things on the desktop, such as files and folders, and arrange them however you want.

Ejemplos de uso para "umísťovat" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

CzechA lidé začali umisťovat transparenty i ve skutečném světě -- (smích) -- o této velrybě.
And people were putting up signs in the real world -- (Laughter) -- about this whale.
CzechDo složek se umísťují nejen soubory, ale lze tam umísťovat i další složky.
Not only do folders hold files, but they also can hold other folders.
CzechZvolené řešení umisťovat psy do velkých zvířecích útulků však také není vhodné.
However, the alternative that has now been chosen, namely to place dogs in mass animal shelters, is not the solution either.
CzechMajitelé stránek nesmí umisťovat kód AdSense na stránky s obsahem, který porušuje naše pokyny pro obsah.
Publishers may not place AdSense code on pages with content that violates any of our content guidelines.
CzechMajitelé stránek také nesmí umisťovat kód AdSense na stránky s obsahem převážně v nepodporovaném jazyce.
Publishers are also not permitted to place AdSense code on pages with content primarily in an unsupported language.
CzechOneNote je užitečný nástroj umožňující zachycovat a organizovat výňatky z informací dostupných online a umisťovat je k vašim vlastním fotografiím a poznámkám.
OneNote is a handy way to capture and organize snippets of online info along with your own pictures and notes.
CzechAvšak prezident Obama nezrušil právo CIA věznit osoby podezřelé z terorismu na cizím území a umisťovat je do zadržovacích středisek.
However, President Obama has not revoked the right of the CIA to arrest terrorist suspects on foreign soil and to take them to provisional detention centres.
CzechNemůžeme na textilie umisťovat elektronické etikety bez vědomí těch, kteří jsou dotčeni, když stále nejsou vyřešeny nezbytné předpisy k realizaci tohoto označování.
We cannot have electronic labels being applied to textiles without the knowledge of those concerned whilst we are still waiting for the requisite labelling regulations.
Czech. - Komise nemá pravomoci umisťovat silnoproudé vedení, o tom rozhodují výhradně úřady členských států s ohledem na právní předpisy EU v oblasti životního prostředí.
Member of the Commission. - The Commission has no competence over the siting of power lines, which is decided exclusively by the Member States authorities under the respective EU environmental law.