Cómo se dice "ustat" en inglés


¿Querías decir ?ustát
CS

"ustat" en inglés

CS

ustat {verbo}

volume_up
Ničení deštných lesů musí být do roku 2020 sníženo o polovinu a do roku 2030 musí ustat.
The destruction of the rainforest must be halved by 2020 and have ceased by 2030.
ustat (también: odeznít, opadat)
ustat (también: přestat)

Ejemplos de uso para "ustat" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

CzechNičení deštných lesů musí být do roku 2020 sníženo o polovinu a do roku 2030 musí ustat.
The destruction of the rainforest must be halved by 2020 and have ceased by 2030.
CzechVojenské operace a násilí v Dárfúru musí ustat, a politický proces musí být zcela obnoven.
In Darfur, military operations and violence must be ended and the political process fully resumed.
CzechBylo by samozřejmě chybou, kdybychom měli ve svých snahách nyní ustat.
Of course, it would be a mistake to stop our efforts here.
Czech(EL) Paní předsedkyně, existuje jen jedna Makedonie, a ta je řecká, a proto musí tyto hrátky ustat.
(EL) Madam President, there is only one Macedonia and it is Greek, which is why these games need to stop.
CzechTato hanba lidskosti, tyto válečné zločiny musí ustat.
This disgrace to humanity, these war crimes, must stop.
CzechPonaučení ze severní Afriky je, že všichni tito lidé míří do zemí, které nemohou toto břemeno ustát.
The lesson of North Africa is that all of those people are pouring into countries unable to deal with the burden.
CzechSamozřejmě, že práce v této oblasti nesmí ustat.
Of course, the work in this respect must not stop.
CzechVzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že Evropa musí okamžitě ustat s rozšiřováním, hlasoval jsem proti usnesení.
Taking the view that Europe is in urgent need of bringing a halt to enlargement, I have voted against this resolution.
CzechJe jasné, že dokud všechny členské státy Evropské unie neratifikují tyto dokumenty, nemůžeme ustat ve svém úsilí.
It is clear that until each Member State of the European Union has ratified these documents, further efforts are needed.
CzechBez ohledu na pokrok, kterého Albánie v tomto období dosáhla, nesmí Evropa nikdy ustat ve snaze o dialog a spolupráci.
Irrespective of the progress made by Albania in this period, Europe must never stop searching for dialogue and collaboration.
CzechČerná Hora se teoreticky může stát nádherně "zelenou" zemí a ideálně se rozvíjet, ale Podgorica musí tento trend dlouhodobě ustát.
Montenegro may in theory be splendidly 'green' and developing ideally, but Podgorica has to sustain this over the longer term.
CzechMusíme investovat do vytrvalosti, do schopnosti sociálních a ekologických systémů ustát šoky a zůstat v požadovaném pohárku.
We have to invest in persistence, in the ability of social systems and ecological systems to withstand shocks and still remain in that desired cup.
CzechTo znamená, že bez ohledu na to, jak kvalitní jsou normy projektování jaderných zařízení a následného provozu, nikdy nesmí ustat hledání možností na zlepšení".
That means that, no matter how high the standards of nuclear design and subsequent operation are, the quest for improvement should never stop'.