Cómo se dice "zařídit" en inglés

CS

"zařídit" en inglés

CS zařídit
volume_up
{verbo}

Ne každý má peníze a příležitost k tomu, aby si to dokázal sám zařídit.
Not everyone has the money and the opportunity to be able to arrange this for themselves.
Can you not arrange it?
Bylo by dobré, kdyby to šlo tímto způsobem zařídit.
It would be good if that could be arranged.
zařídit (también: etablovat, jmenovat, nastolit, potvrdit)
Ženy si mohou zařídit dobrý život pro sebe a pro své děti, ale aby tak mohly učinit, potřebují také podporu od nás - zvolených zástupců.
Women can establish a good life for themselves and their children, but to do so they also need support from us as elected representatives.
zařídit (también: fixovat, opravit, osadit, připevnit)
zařídit (también: napravit, nastavit, nastavovat, nařídit)
zařídit (también: jmenovat, pojmenovat, sjednat, stanovit)
zařídit (también: opatřit, vybavit, vybavovat, zařizovat)
zařídit (también: nalíčit, nastavit, sestavit, stanovit)
zařídit (también: zařizovat)
Pokud odebíráte bulletin nebo web s nabídkami dne (třeba LivingSocial nebo Groupon) a nechcete, aby se vám zobrazovaly jiné než nejnovější zprávy, plánovaný úklid to může zařídit.
If you subscribe to a daily deal site (like LivingSocial or Groupon) or newsletter and never want to see anything but the most recent message, you can use a scheduled cleanup to do the work for you.
zařídit (también: upravit, zorganizovat)

Ejemplos de uso para "zařídit" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

CzechČlenské státy budou mít dostatečný manévrovací prostor se podle toho zařídit.
Member States will have sufficient room to manoeuvre to implement this accordingly.
CzechO tom tu dnes diskutujeme; zkoušíme zařídit, aby to fungovalo lépe.
This is what we are discussing today; trying to get it to work a little bit better.
CzechMohl by si v Kremlu zařídit pokoj a zůstat tam natrvalo, i taková možnost by tu byla.
He could take a room in the Kremlin and remain there indefinitely; that would also be a possibility.
CzechPrávní předpisy týkající se práv cestujících se osvědčily velmi dobře a podle toho se musíme zařídit.
In general, the passenger rights legislation has worked very well and the logic must be there.
CzechDomnívám se, že lze zařídit, aby zapadl do evropského prostředí výzkumu, aniž by je narušoval.
I believe that it can be made to fit into the European research scene without offending against that environment.
CzechDůležité teď je zařídit, aby se i choval jako tuňák.
So the key now is to make it behave like tuna.
CzechPokud to nemůžete zařídit, tak nemůžeme hlasovat.
If you cannot, then we cannot take this vote.
CzechBylo by dobré, kdyby to šlo tímto způsobem zařídit.
It would be good if that could be arranged.
CzechZa druhé, mohli byste zařídit, aby členské státy dobrovolně přijaly vězně z Guantánama, kteří mají být propuštění.
Secondly, you could get EU Member States to volunteer to take Guantánamo prisoners who have been cleared for release.
CzechNěco necháme vyrůst na jednom místě a poté to přeneseme na místo kde je zranění a zkusíme zařídit, aby se to uchytilo.
We make something over here, and then we transplant it onto the site of the wound, and we try and get the two to take.
CzechTakže budu muset zařídit, aby ztloustl.
So I'm obviously going to need fatten him up.
CzechPoslanci by přinejmenším měli vědět s předstihem, kolik otázek bude zodpovězeno, aby se podle toho mohli zařídit.
At the very least, Members should be told in advance how many questions are going to be taken, and then they can plan accordingly.
CzechA je to chránit tygry, zastavit těžbu ropy z břidlic, a zařiďit přístup k lékařským přístrojům, které mohou zjistit kdo má rakovinu.
It is saving the tigers. It is stopping the tar sands. It is having access to medical equipment that can actually tell who does have cancer.
CzechZařídit stavbu silnic.
CzechSkutečnou vnitřní výzvou EU je zařídit, aby se původní patnáctka členských států EU na konci příštího finančního rámce sešla s novými 12 členskými státy.
The real internal EU challenge is to make the older EU15 and younger EU12 meet at the end of the next financial framework.
CzechJak to zařídit?
CzechPokud v jiné zemi pobýváte déle než 6 měsíců, měli byste si v této zemi zařídit trvalý pobyt a svůj vůz tam musíte zaregistrovat.
If you are staying in another country for more than 6 months, you should normally change your residence to this country and you must register your car there.
CzechJak to zařídit?
CzechPředsednictví například prosadilo některé návrhy, jako je zařídit, aby byly vedoucím misí a delegací Komise zaslány poznámky k pokynům.
As part of this, the Presidency put forward some proposals, such as arranging for guidance notes to be sent to Heads of Missions and Commission delegations.
CzechProto předpokládám, že zemědělci provedou své výpočty a podívají se na výnosnost toho nejlákavějšího způsobu, jak si zařídit svoji budoucí výrobu.
Therefore, I presume that farmers will make their calculations and look at the bottom line of the most attractive way of arranging their future production.