Cómo se dice "有生命的性质或状态" en inglés

CN

"有生命的性质或状态" en inglés

volume_up
有生命的性质或状态 [yǒu shēnɡ mìnɡ de xìnɡ zhì huò zhuànɡ tài] {sustantivo}

CN 有生命的性质或状态
volume_up
[yǒu shēnɡ mìnɡ de xìnɡ zhì huò zhuànɡ tài] {sustantivo}

有生命的性质或状态 (también: 回响度, 活跃度)
volume_up
liveness {sustantivo}