Cómo se dice "äärellä" en inglés

FI

"äärellä" en inglés

EN

FI äärellä
volume_up
{posposición}

äärellä (también: mukaan, ääressä, mukaisesti, perusteella)
volume_up
by {prp.}
(BG) Arvoisa komission jäsen, tämä mietintö on tyydyttävä ratkaisu niille henkilöille, jotka asuvat merten äärellä.
(BG) Commissioner, this report is satisfactory for the people who live by the sea.
Kun seurasin liekkien nielevän isäni ruumiin, istuin hänen hautarovionsa äärellä ja kirjoitin.
As I witnessed my father's body being swallowed by fire, I sat by his funeral pyre and wrote.
EU:n rantaviiva on 23 000 kilometriä pitkä, ja kolmasosa EU:n väestöstä asuu meren äärellä.
The coastline of the EU is 23 000 kilometres in length and one third of the population lives by the sea.
äärellä (también: lähellä jotakin)
volume_up
near {prp.}
Arvoisa puhemies, olen kotoisin maasta, jossa on runsaasti vesistöjä, ja myös kotini Amsterdamissa on veden äärellä.
Mr President, I hail from a country abounding in water and I also have my home in Amsterdam near water.

Ejemplos de uso para "äärellä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMe, mukavasti televisioidemme äärellä istuen, voimme pahoin heitä katsoessamme.
We, from the comfort of our television sets, feel nauseated watching them.
FinnishKun puhumme oikeus- ja sisäasioista, olemme tärkeimpien asioiden äärellä.
When the discussion turns to legal and home affairs, it is the family silver we are talking about.
FinnishKun seurasin liekkien nielevän isäni ruumiin, istuin hänen hautarovionsa äärellä ja kirjoitin.
As I witnessed my father's body being swallowed by fire, I sat by his funeral pyre and wrote.
FinnishTässä me nyt olemme, Kreikan toisen tukipaketin äärellä, ja te sanotte "vaihtoehtoa ei ole".
Here we are, on the verge of the second Greek bail-out, and you say, 'there is no alternative'.
FinnishEU:n rantaviiva on 23 000 kilometriä pitkä, ja kolmasosa EU:n väestöstä asuu meren äärellä.
The coastline of the EU is 23 000 kilometres in length and one third of the population lives by the sea.
Finnish(BG) Arvoisa komission jäsen, tämä mietintö on tyydyttävä ratkaisu niille henkilöille, jotka asuvat merten äärellä.
(BG) Commissioner, this report is satisfactory for the people who live by the sea.
FinnishMeidän on tehtävä kaikkemme jälleenrakentaaksemme unionimme paitsi neuvottelupöydän äärellä myös mielissämme.
We must do everything in our power to rebuild our union, not just around a table but in our minds too.
FinnishKansalaiset - yleisölehterillä tai kodeissaan television äärellä - kysyvät, miten tämä liittyy heihin.
Our citizens - maybe in the visitors' gallery, maybe watching at home - will ask what this has got to do with them.
FinnishMe kaikki tiedämme, mitä vaaroja liittyy siihen, että teemme väsyneinä jotakin niinkin yksinkertaista kuin työtä päätteen äärellä.
We all know how dicey it becomes when we are exhausted doing something as simple as working on our computers.
FinnishItämeren kysymykset koskettavat erityisen läheisesti kahdeksaa sen äärellä sijaitsevaa unionin jäsenvaltiota sekä Venäjää.
Baltic Sea issues affect the eight Member States of the Union that border the Baltic, as well as Russia, very directly.
FinnishSäilyttäkää parlamentti rauhan johtotähtenä ja rauhallisena satamana aivan liian usein myrskyisten maailman merien äärellä.
Fare well, Europe. Remain a beacon of peace and quiet in the stormy sea that our world, alas, has all too often become.
FinnishNeitsyt-julisteessa oli kaunis, pitkähiuksinen nainen veden äärellä, mutta Vaaka-juliste oli vain iso vaaka.
The Virgo poster is a picture of a beautiful woman with long hair, sort of lounging by some water, but the Libra poster is just a huge scale.
FinnishTarvitsemme parlamentaarista yleiskokousta, joka tapaa säännöllisesti ja valvoo työtä, jota tehdään WTO:ssa neuvottelupöydän äärellä.
We need a parliamentary assembly that meets regularly and monitors the work that is going on around the negotiating table at the WTO.
FinnishRaunioiden äärellä itkeminen ei riitä eikä riitä sekään, että arvostellaan tiettyjä tehtaan sulkemisesta annettuja ilmoituksia.
There is no use crying over the ruins or criticizing the brutality of certain announcements of plant closures, involving mass redundancies.
FinnishTonavan varrella tätä strategiaa pidetään välttämättömänä kaikkialla, mutta erityisesti Tonavan äärellä olevissa yhteisöissä.
Wherever we look in the Member States, but particularly in the communities along the Danube, this strategy is universally agreed to be essential.
FinnishToisin kuin sähköpostia käytettäessä kaikkien pikaviestikeskusteluun osallistuvien pitää olla yhtaikaa tietokoneidensa äärellä ja yhteydessä Internetiin.
Unlike e‑mail, all participants have to be online (connected to the Internet) and in front of their computers at the same time.
FinnishVastaavasti kun keskustelemme kumppanuudestamme Turkin kanssa ja maan mahdollisesta EU-jäsenyydestä, olemme perustavanlaatuisten asioiden äärellä.
Similarly, when we discuss our partnership with Turkey, and that country's EU membership prospects, these are also fundamental matters.
FinnishKun tämän linnakkeen muurien äärellä ihmisten mielissä ja sydämissä syntyy tuo sama ajatus " j'accuse - syytän" , silloin syytettyinä olemme me itse.
If that "j'accuse' forms in the minds and hearts of the men and women waiting at the walls of this fortress, then it is we who are accused.
FinnishHuomasin, että erääseen huoneeseen, tarkemmin ottaen Tornin neljännen kerroksen huoneeseen numero 382, on asennettu valtava kopiokone, jonka äärellä työskentelee yksi henkilö.
In the Tower building, in room 382 on the fourth floor to be exact, I saw an enormous photocopier which one person operates.
FinnishVielä pahempi asia on, että joudumme Amsterdamissa ja muualla Euroopassa veden päällä ja äärellä jatkuvasti kestämään huviveneiden aiheuttamaa melua ja hajua.
What is worse, we in Amsterdam, as elsewhere in Europe, would continue to be faced with the noise and stench of the pleasure boats on and around the water.