Cómo se dice "ahdistaa" en inglés

FI

"ahdistaa" en inglés

FI ahdistaa
volume_up
[ahdistan|ahdistanut] {verbo}

ahdistaa (también: ahdistua)
ahdistaa (también: supistaa)
Tämä on tämä, mikä ahdistaa valtavasti Valko-Venäjän kehityksessä.
That is the terribly depressing thing about these developments in Belarus.

Ejemplos de uso para "ahdistaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishSamanaikaisesti minua ahdistaa se, miten laajaa tämän vastustus on.
At the same time, I am disheartened to see how wide the opposition to this is.
FinnishTämä on tämä, mikä ahdistaa valtavasti Valko-Venäjän kehityksessä.
That is the terribly depressing thing about these developments in Belarus.
FinnishMeillä on kuitenkin jo sellainen liberalisoinnin muoto, joka itse asiassa ahdistaa miehistöjen jäseniä.
But what we have is liberalization that is putting pressure on crews.
FinnishDeng Xiaoping on sanonut, ettei kissaa pidä koskaan ahdistaa nurkkaan vaan sille on aina jätettävä ulospääsy.
Deng Xiaoping said, never corner a cat, always leave it a way out.
FinnishVoimme ymmärtää, että näissä olosuhteissa heitä ahdistaa.
In the circumstances their anxiety is understandable.
FinnishMeidän ei pidä sälyttää maaseudulle sietämättömiä taakkoja tai ahdistaa ihmisiä pois jo muutenkin köyhtyneiltä alueilta.
We must not place intolerable burdens on rural life or make people abandon areas already impoverished in themselves.
FinnishMinua henkilökohtaisesti ahdistaa syvästi se mahdollisuus, että Turkin sisä- ja ulkopolitiikassa omaksuttaisiin islamilainen näkökulma.
I personally feel deeply uneasy about the risk of Turkey's domestic and foreign policy taking an Islamic slant.
FinnishSydäntäni ahdistaa, kun ajattelen heitä.
FinnishSitä ahdistaa köyhyys.
FinnishTavoitteessa, jossa korkea työttömyys ahdistaa meitä pahemmin kuin tuskin mikään muu ongelma, on tarjolla olevan työn oikeudenmukaisella jakautumisella suunnattoman suuri merkitys.
In a situation in which high unemployment weighs more heavily on us than almost any other problem, fair distribution of the existing work assumes enormous importance.
FinnishUgandalla ja Ruandalla ei tietenkään ole oikeutta pyrkiä yksipuolisin sotatoimin omien etujensa mukaiseen ratkaisuun, eikä Angolaa voida nyt ahdistaa nurkkaan, koska se on tehnyt vastarintaa.
Of course, Uganda and Rwanda do not have the right to introduce a unilateral military solution as they see fit, and we cannot now push Angola into the background because it has resisted this.