Cómo se dice "ampua" en inglés

FI

"ampua" en inglés

FI ampua
volume_up
[ammun|ampunut] {verbo}

1. general

Kuvitelkaa, että poliisit ovat jopa uskaltaneet ampua turvapaikanhakijoita oikeilla luodeilla!
Just imagine that police officers have even dared to fire real bullets at asylum seekers!
Nyt kaikki ihmiset pelkäävät ampua laukaustakaan.
Now, no-one dares to fire a shot.
Haluan vain sanoa, että tällä hetkellä on helpompaa ampua Gaddafia kuin tarjota vastaus tähän valtavaan ongelmaan.
All I want to say is that it is easier to fire on Gaddafi today than to provide an answer to the enormous questions that will arise.
ampua (también: laukaista, laukoa, ammuskella)
Elleivät he voi ampua hylkeitä riittävästi, heille ei jää kalaa pyydettäväksi.
If they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.
Kaikkein köyhimmät Zimbabwessa eivät halua ampua, tappaa, ryöstää ja polttaa satojaan.
The poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
Sotilaat käskevät meitä poistumaan välittömästi, he uhkaavat ampua.
The soldiers ordered us to leave immediately, threatening to shoot us.
ampua
ampua (también: laukaista)

Ejemplos de uso para "ampua" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishNyt on siis hyvä mahdollisuus ampua varoituslaukaus ja tehdä lainsäädäntöaloite.
This is, therefore, a good opportunity to give a warning shot and take a legislative initiative.
FinnishMutta myös näin kiistattoman asian kohdalla voidaan ampua yli.
However, it is possible to overshoot the mark, even in the case of such an uncontroversial issue.
FinnishYksi tapahtui Albanian parlamentissa ja toinen hänen kotonaan, jossa hänet yritettiin ampua.
One assassination attempt took place in the Albanian parliament and another in his own home, where an attempted shooting took place.
FinnishHaluammeko ampua keulojen yli?
FinnishSijoittamalla Tamilitiikerit terroristijärjestöjen luetteloonsa EU asettui toiselle puolelle ja antoi tosiasiassa luvan ampua Tamilitiikereitä.
By placing the LTTE on the EU list of terrorist organisations, the EU positioned itself on one side and gave the LTTE de facto clearance for carrying on the shootings.
FinnishHyväksytte varmasti logiikan, johon tämä muutos perustuu, nimittäin sen, että jos haluaisimme tehdä kaiken mahdollisen, saattaisimme vaikka ampua kaikki tämän näkemyksen vastustajat.
I am sure you will accept the logic of this, that if we wanted to do everything possible, that might include shooting all opponents of this point of view.
FinnishNyt esillä oleva mietintö ei siis saa ampua ohi maalien, joita ovat lainsäädännön yksinkertaistaminen ja entistä laajempien mahdollisuuksien antaminen Euroopan tarjouskilpailuille.
The current report, therefore, cannot afford to miss its target, namely the simplification of legislation and greater opportunities for European procurement procedures.