Cómo se dice "antaa olla" en inglés

FI

"antaa olla" en inglés

FI antaa olla
volume_up
{verbo}

1. general

antaa olla (también: viis siitä, pahus soikoon)
volume_up
to hang {vb} [coloq.]
antaa olla

2. "olla välittämättä"

antaa olla (también: antaa mennä)

Ejemplos de uso para "antaa olla" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishSe on kuin sanoisi, että on paras antaa asioiden olla ja ottaa suuremmat riskit.
That amounts to saying it is best to leave things be and run major risks.
FinnishVoi olla vaarallista antaa liikaa valtaa pienelle ryhmälle yhteiskunnassa.
Now it can be dangerous to give too much power to a narrow segment of society.
FinnishKuten usein muulloinkin, parlamentin ja Euroopan unionin pitäisi antaa asioiden olla.
As is so often the case, Parliament and the European Union should leave things alone.
FinnishEmme voi antaa joukkojemme olla huonosti varustettuja niin kuin ahdistettu AMIS.
We cannot have our troops ill-equipped, like the beleaguered AMIS.
FinnishArvoisa rouva puhemies, sen, joka haluaa antaa äänestysselityksen, tulee olla myös läsnä!
Madam President, anyone who wants to make an explanation of vote should actually be present!
FinnishEmme voi antaa heidän olla vain tällaisten prosessien passiivisia osanottajia tai jopa uhreja.
We cannot allow them to simply be passive participants or even victims of such processes.
FinnishOlisi helppo antaa periksi houkutukselle olla valvomatta harmaata taloutta.
It would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.
FinnishPohdiskelen sitä, etteikö ole järkevää antaa molempien järjestelmien olla samanaikaisesti olemassa.
I wonder if it would not be advantageous to allow these systems to exist side by side.
FinnishSiksi olemme sitä mieltä, että komissiolla täytyisi olla velvollisuus antaa kertomuksia parlamentille.
Hence, we believe the Commission should be required to report to Parliament.
FinnishOngelma on mielestäni aivan liian vakava, jotta sen voisi enää antaa olla ratkaisematta.
I think that this problem is far too serious for us to allow it to continue unresolved any longer.
FinnishSen lisäksi täytyy kuitenkin myös olla mahdollista antaa tukea riippumattomille tiedotusvälineille.
But in addition to this, it must also be possible to give the independent media some backing.
FinnishEmme saa kuitenkaan antaa tämän aiheen monimutkaisuuden olla tekosyy, jolla vastaustamme lykätään.
We must not, however, allow the complexity of this issue to be an excuse to postpone our response.
FinnishSaattaisi olla aiheellista antaa selvitys parlamentin puhemiehen moitteetomasta toiminnasta.
Perhaps a word of explanation is necessary concerning the correct actions of the President of the Parliament.
FinnishPohdin esittelijänä, pitäisikö meidänkin lähteä mukaan leikkiin, mutta päätimme antaa asian olla.
As rapporteur, I asked myself whether we should go along with this game, but we decided to leave well alone.
FinnishMikä olisi parempi keino saavuttaa se kuin antaa maailman kansalaisille mahdollisuus olla edustettuna YK:ssa?
And how better to achieve that than to enable citizens from the world over to be represented at the UN?
FinnishTämän vuoksi Ranskan ja Alankomaiden kielteisen vastauksen ei saa antaa olla viimeinen sana.
It is for that reason that the negative response from France and the Netherlands must not be allowed to be the last word.
FinnishJos haluaa yhdenmukaistaa, voi aloittaa itsestään tai vaihtoehtoisesti antaa koko asian olla.
Those who wish to harmonize and equalize would do well to start with themselves, if not, they should leave well enough alone.
FinnishTästä pitäisi sentään olla mahdollista antaa sopivat säännökset.
FinnishEU:n perustamissopimuksissa todetaan, että Eurooppaa koskevia asioita saattaa olla tarpeen antaa parlamentin tarkasteltaviksi.
The EU Treaties acknowledge that it may be necessary to subject European matters to parliamentary scrutiny.
FinnishEnsisijaisia tavoitteita ei voida ensin määritellä yhdessä valiokunnassa ja antaa sitten muiden valiokuntien olla välittämättä niistä.
We cannot have priorities being specified in one committee and these then being ignored in other committees.