Cómo se dice "askel" en inglés

FI

"askel" en inglés

volume_up
askel {sustantivo}

FI askel
volume_up
{sustantivo}

volume_up
step {sustantivo}
Se on askel oikeaan suuntaan - ei suuri askel, mutta askel kuitenkin.
It is a step in the right direction - not a big step, but a step nonetheless.
Askel, jonka otamme tänään, on yksi askel kohti lopullista tavoitettamme.
The step we are taking today is a further step towards the ultimate objective.
Kompromissi on vasta ensimmäinen askel, mutta se on askel oikeaan suuntaan.
This compromise is only a first step, but it is a step in the right direction.
askel (también: siirto, liike, liikahdus, muutto)
volume_up
move {sustantivo}
Esittelijän ehdottama yhteisen järjestelmän mahdollisuus on myönteinen askel tähän suuntaan.
This single framework aspect as proposed by the rapporteur is a positive move towards that.
Katson siksi, että tämä väline on askel oikeaan suuntaan.
Therefore, I think that this instrument represents a move in the right direction.
Tämä on myönteinen askel kohti suurempaa avoimuutta ilmailualalla ja kuluttajansuojassa.
This is a positive move towards greater transparency in the aviation sector and consumer protection.
askel (también: käynti, astunta)
volume_up
gait {sustantivo}
askel (también: tahti)
volume_up
pace {sustantivo}
Kiitos tästä kaikesta kuuluu esittelijä Zrihenille, ja kannatin mietintöä, koska se on askel oikeaan suuntaan.
For all that, the pace is to Mrs Zrihen’s credit, and, because it is a move in the right direction, I have supported her report.

Ejemplos de uso para "askel" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEurooppalainen ja maailmanlaajuinen valvontajärjestelmä on myös merkittävä askel.
A European and global system for supervision represents further important steps.
FinnishKiinassa puhutaan jo uudesta glasnost-ajasta, mikä olisi askel myönteiseen suuntaan.
Already there is talk of a new glasnost in China. That change is to be welcomed.
FinnishMietintö on askel tähän suuntaan, ja siihen sisältyy tärkeitä ja selkeitä tehtäviä.
The report takes us forward in this direction with important and clear tasks.
FinnishUuden perustuslain laatiminen on tässä suhteessa ensimmäinen tärkeä askel.
Drawing up a new constitution will be the first important test, in that respect.
FinnishVaalien tukeminen on erittäin myönteinen askel, mutta se on vain pisara valtameressä.
Supporting the elections is a very good thing, but it is just a drop in the ocean.
FinnishVertaisarvioinnin laatiminen on mielestäni todellakin askel oikeaan suuntaan.
Having a peer review seems to me to be really going in the right direction.
FinnishTämä on ensimmäinen askel kohti vääristyneen väestörakenteen oikaisemista.
By taking these steps, we can begin to tackle the challenge of skewed demographics.
FinnishTämän alan tekninen kehitys on ratkaiseva askel kestävään energiahuoltoon.
Technological developments in this area are decisive to sustainable energy supplies.
Finnishaskel: syntyi liitto, joka oli enemmän kuin tulliliitto, joskaan ei vielä
was created that was more than a customs union, although not yet an economic
FinnishToivon, että tämä direktiivi on ensimmäinen askel tämän saavuttamisessa.
I hope that this directive will merely be the first of two steps to achieving this.
FinnishAskel askeleelta oivallamme yhä uusia televiestinnän soveltamisalueita.
Gradually we notice more and more new fields of application for telecommunications.
FinnishVoimme tunnustaa, että tämä oli menestyksekäs askel Euroopan yhdentymisen historian kannalta.
We can acknowledge this to be a success in the history of European integration.
FinnishTämä on taka-askel Euroopan yhdentymiselle, mutta mikä sai sen aikaan?
It represents a setback for European integration, but what brought it about?
FinnishMietintö on askel kohti työllisyyspolitiikkaa ja kestävää kehitystä.
It is one of the steps towards a policy of employment and sustainable development.
FinnishMcIntoshin mietintö on askel oikeaan suuntaan, ja siinä perustellaan toimet asianmukaisesti.
Miss McIntosh's report heads in the right direction, with pertinent arguments.
FinnishJäsenvaltioihin vetoaminen oli tärkeä askel, ja on hienoa, että vetoomuksemme on kuultu.
It was very important for us to make this appeal and it is good that it has been heard.
FinnishEi tämä mitätöntä ole, mutta silti tuskin muuta kuin pieni askel eteenpäin.
It is more than just nothing, but it is not much more than a pebble.
FinnishPitkän aikavälin tavoitteiden osalta meidän on otettava paljon suurempi askel eteenpäin.
Regarding the long-term objectives, we need to make a much bigger leap.
FinnishToivon siksi tämän mietinnön olevan askel kohti huomattavia parannuksia.
I can only hope that this report paves the way for major improvements.
FinnishMielestäni yhteisten tutkintaryhmien tukeminen on tärkeä askel.
I regard the reinforcement of joint investigation teams as an important approach.