Cómo se dice "askel askeleelta" en inglés

FI

"askel askeleelta" en inglés

FI askel askeleelta
volume_up
[ejemplo]

askel askeleelta
volume_up
step by step [fig.] [ej.]
Nykykäytännöstä, oikeuksien rajoittamisesta askel askeleelta, on tultava loppu.
The present course, where liberties are curtailed step by step, must come to an end.
Askel askeleelta, aina lainsäädännön avulla, lähestymme jatkuvasti terrorismia.
Step by step, always through legislation, we are continuing to close in on terrorism.
Kuljemme siis askel askeleelta kohti kansalaisten sisämarkkinoita.
So, step by step, we are heading in the direction of one internal market for citizens.

Traducciones similares para askel askeleelta en inglés

askel sustantivo

Ejemplos de uso para "askel askeleelta" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishAskel askeleelta oivallamme yhä uusia televiestinnän soveltamisalueita.
Gradually we notice more and more new fields of application for telecommunications.
FinnishMyönnän, että etenemme askel askeleelta, mutta se on hyvä toimintatapa.
I recognise that we are making only slow progress, but we are following the right philosophy.
FinnishUskoakseni lähennymme kuitenkin tällä tavalla toisiamme askel askeleelta.
I think that this is how we will gradually grow closer together.
FinnishRuotsissa tätä kehitystä on viety eteenpäin askel askeleelta huomattavan poliittisen yksimielisyyden vallitessa.
In Sweden, the process has gradually assumed a political significance of its own.
FinnishOn ryhdyttävä askel askeleelta tehokkaampaan yhteistyöhön.
More intensive cooperation in gradual steps is what is required.
FinnishMietintö osoittaa aika selvästi, miten EU: ssa kuljetaan askel askeleelta määrättyyn suuntaan.
The report shows quite clearly how, in the EU, one step after the other is being taken in a particular direction.
FinnishTällaisten ei-huomattavien tekstien avulla Euroopan rakentamisessa saavutetaan todellista edistymistä - askel askeleelta.
With texts like this one, which are not spectacular, we make real progress, set by step, towards European construction.
FinnishJos me tänne kokoontuneet voimme muuttaa toimintatapojamme, kaikkien eurooppalaisten asenne muuttuu niin ikään askel askeleelta."
In so far as we, gathered here, can change our methods, the attitude of all Europeans will likewise gradually change'.
FinnishMielestäni pääsemme tähän pikkuhiljaa ja askel askeleelta, mutta en voi myöskään väittää, että olisin kaiken kaikkiaan tyytyväinen toteutettuihin toimenpiteisiin.
I do think we are making slow and gradual headway here, although I would not say that I am satisfied with this progress as a whole.
FinnishEmme ajattele, että se olisi ratkaisu kaikkiin ongelmiin, mutta juuri tätä olemme toivoneet: pysyvää ja jatkuvaa kehitystä, vaikkakin askel askeleelta.
We do not believe that all problems can be solved in this way, but this is the kind of thing we want, namely ongoing and continuous development, albeit one step at a time.
FinnishNäin talousarviomenettelystä tulee avoimempi, ja talousarvio tulee askel askeleelta lähemmäksi sitä, mikä sen pitäisi olla, nimittäin yhteisten poliittisten painopisteiden ilmaus.
This will make the budget process more transparent, and will gradually make the budget what it ought to be - an expression of our shared political priorities.
FinnishTämän on tapahduttava askel askeleelta eli sujuvana ja asteittaisena siirtymänä, jotta menestys voidaan taata.
Without a smooth and progressive transition, there is a danger that the move will not be positively received and that farmers will become disillusioned.
FinnishVoin todeta, että minun ehdotukseni työmarkkinatutkimuksista, liikkuvuuden edistämisestä, kansainvälisestä ammattikoulutuksesta ja muusta sellaisesta on hyväksytty askel askeleelta.
I note that my proposals regarding research into the labour market, the promotion of mobility, cross-border vocational training and so on, have all been accepted.