Cómo se dice "askel kerrallaan" en inglés

FI

"askel kerrallaan" en inglés

FI askel kerrallaan
volume_up
{adverbio}

askel kerrallaan (también: vähitellen, asteittain, askelittain)
Paljon voidaan saada aikaan, mutta täytyy tietenkin edetä askel kerrallaan.
A lot can be achieved but clearly it has to be done step by step.
Uskon, että Desertec saadaan aikaan askel kerrallaan.
I believe that Desertec will come step by step.
Hyödyntäkäämme niitä ja edetkäämme askel kerrallaan.
Let us use them and let us go forward step by step.

Traducciones similares para askel kerrallaan en inglés

askel sustantivo
kerrallaan adverbio
English

Ejemplos de uso para "askel kerrallaan" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishNyt emme pääse siihen heti, vaan on askel kerrallaan uudistettava rahastoja.
We will not achieve this today, and must instead reform the funds one step at a time.
FinnishYritetäänkö ratkaista kaikki ongelmat vai yritetäänkö edetä vain muutama askel kerrallaan.
Should we try to solve all the issues, or should we just take one step at a time?
FinnishHuolimatta siitä, kuinka korkealle kurotamme, pääsemme sinne vain askel kerrallaan.
However much we aim for the horizon, we only get there by putting one foot in front of the other.
FinnishUskomme, että kompromissi edetä askel kerrallaan on tapa, jonka kaikki voivat hyväksyä.
We feel that the compromise of going a step at a time opens up a perspective that everyone can accept.
FinnishOlemme luoneet tämän viisivaiheisen oppaan, joka ohjaa sinua askel kerrallaan koko prosessin läpi.
We created this five-step tutorial to help guide you through the entire process each step of the way.
FinnishTämän vuoksi uskon, että meidän on edettävä askel kerrallaan.
For this reason, I think we should take one step at a time.
FinnishMutta sitä ennen voimme tänään toistaa rauhallisin mielin Gandhin sanat: "Askel kerrallaan riittää minulle."
But today, for now, we can calmly quote what Gandhi said: "One step at a time is enough for me' .
FinnishMutta sitä ennen voimme tänään toistaa rauhallisin mielin Gandhin sanat: " Yksi askel kerrallaan riittää minulle."
But today, for now, we can without reservation quote what Gandhi said: "One step at a time is enough for me' .
FinnishKomission jäsen Oettinger on valinnut jälkimmäisen tien: hän toimii asiallisesti, objektiivisesti ja yksi askel kerrallaan.
Commissioner Oettinger has chosen the latter path: to proceed in a sober, objective manner, one step at a time.
FinnishMontenegrolla on vielä pitkä matka EU:n jäsenyyteen, mutta jäljellä olevia esteitä raivataan askel kerrallaan.
Montenegro still has a long way to go to attain membership of the EU, but remaining obstacles are being dismantled bit by bit.
FinnishMeillä on tässä suhteessa pitkä tie kuljettavanamme, ja on myös selvää, että voimme edetä vain askel kerrallaan.
The road we must follow in this regard is a long one, and it is clear as well that we can only move forward one step at a time.
FinnishYksi suuri askel kerrallaan.
FinnishEuroopan yhdentymisessä; tavassa, jolla EU:n 25 jäsenvaltiota toimivat yhdessä, ja yhteisön menettelyjen toimivuuden parantamisessa on edettävä varovaisesti ja askel kerrallaan.
European integration, the way the 25 EU Member States function together and making the Community procedures work better must be improved and must progress, with care, little by little.
FinnishEi ole kohtuutonta sanoa, että pitäisi edetä askel kerrallaan. En missään tapauksessa tarkoita, että keskustelu Kosovon asemasta olisi merkityksetön Kosovolle ja sen tulevaisuudelle.
It is not unreasonable to say that one should take a step at a time, without of course suggesting for one moment that the discussion on status is irrelevant to Kosovo and to Kosovo's future.