FI avata
volume_up
[avaan|avannut] {verbo}

1. general

Voit avata tulostusjonon kaksoisnapsauttamalla käyttämäsi kirjoittimen kuvaketta.
To open the print queue, double-click the printer that you're using.
Voit avata tulostusjonon kaksoisnapsauttamalla käyttämäsi tulostimen kuvaketta.
To open the print queue, double-click the printer that you're using.
Tämän vuoksi ei kannata avata mitään odottamatta saapuneita liitetiedostoja.
It's best not to open any attachment unless it is something you are expecting.
Voit avata numeronäppäimistön napauttamalla Num-painiketta kirjoituskentässä.
To open the number pad, tap the Num button on the writing pad.
Voit avata symbolialueen napauttamalla Sym-painiketta kirjoituskentässä.
To open the symbol pad, tap the Sym button on the writing pad.
Voit avata Internet-pikanäppäimet napauttamalla WWW-painiketta kirjoituskentässä.
To open web quick keys, tap the Web button on the writing pad.
Valitse, kuinka haluat avata aseman lukituksen, ja napauta tai napsauta Seuraava-valintaa.
Choose how you want to unlock the drive, and then tap or click Next.
Valitettavasti meidän on avattava maatalous ja tavaramarkkinat, ennen kuin voimme avata palvelumarkkinat.
Unfortunately we have to unlock agriculture and goods before we unlock trade in services.
Lisätietoja eri tavoista avata aseman lukitus on kohdassa Avaa BitLockerilla suojatun aseman lukitus.
For more info about the different unlock options, see Unlock a BitLocker-protected drive.
avata (también: kumota)
Mielestäni meidän ei todellakaan tulisi avata Agenda 2000 -asiakirjaa.
I agree that we should not undo the Agenda 2000 package.
Jos ohjeet eivät ole enää tallessa, etsi tietokoneen kotelosta ruuvit tai hakaset (jotka ovat tavallisesti tietokoneen takana), jotka poistamalla voit avata kotelon.
If you no longer have the instructions, look on the computer cover (usually on the back) for screws or clasps to undo the case.
avata (también: aukaista)

2. Informática

avata (también: purkaa koodaus, dekoodata)
Niitä ei ennen kaikkea saa avata, koska tietosuoja on myös selkeästi perusteltu.
Above all, they must not be decoded, because data protection is also clearly justified.

Ejemplos de uso para "avata" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishVoit avata linkistä Pelit-kansion, josta voit käyttää kaikkia tietokoneen pelejä.
Opens the Games folder, where you can access all of the games on your computer.
FinnishPankeille on kuitenkin ongelmallista avata tilejä toisten valtioiden asukkaille.
However, banks have a problem with opening accounts for citizens of other countries.
FinnishEn halua avata keskustelua nyt uudelleen, joten ehdotan, että jatkamme eteenpäin.
I do not want to reopen the debate now, so I propose that we proceed with our work.
FinnishLuulen, ettei keskustelua kannata enää avata uudestaan tähän aikaan illasta.
I do not think it would be useful to reopen the discussion at this time of night.
FinnishNiitä ei ennen kaikkea saa avata, koska tietosuoja on myös selkeästi perusteltu.
Above all, they must not be decoded, because data protection is also clearly justified.
FinnishTämä on hyvin tyylikäs yritys avata keskustelu uudelleen, ja sitä en voi hyväksyä.
This is a very elegant attempt to reopen the debate and I am not going to tolerate it.
FinnishOn täysin selvää, että tätä kysymystä koskevaa keskustelua ei avata uudelleen.
Obviously, there is no question of re-opening yesterday' s debate on this.
FinnishJuuri tällä tavoin yhteiskunta voi kehittyä ja uudistua ja avata uusia uria.
That is how our society will work in new directions, opening up new paths.
FinnishYhteismarkkinathan voitaisiin avata myös kaikille Euroopan valtioille.
The common market could also, of course, be opened up to all European countries.
FinnishKuten sanoitte, arvoisa komissaari, kilpailupolitiikka on yksi tapa avata markkinoita.
As you say, Commissioner, competition policy is a way of opening up markets.
FinnishSillä juuri sillä tavalla Lähi-idän tämänhetkinen umpikuja voidaan avata.
For precisely that condition will help break the present deadlock in the Middle East.
FinnishJos haluat avata tiedostoja työpöydältä, luo niille pikakuvakkeita työpöydälle.
To access files from your desktop, create a desktop shortcut instead.
FinnishJos videon toisto ei onnistu, kokeile avata sivusto Internet Explorerin työpöytäversiossa.
If video won't play, try opening the site using Internet Explorer for the desktop.
FinnishKannatan sitoumustanne avata kaikki kappaleet vuoden loppuun mennessä.
I welcome your commitment to opening all the chapters by the end of the year.
FinnishNeuvottelijamme WTO:ssa haluavat avata uusia markkinoita Euroopan ulkopuolelle.
In the framework of the WTO, our negotiators want further opening to markets outside Europe.
FinnishKuten olen useasti todennut, en missään nimessä aio avata tupakka-alan uudistusta uudelleen.
As I have said many times, I am certainly not going to reopen the tobacco reform.
FinnishKonferensseihin ollaan jonkin verran kyllästyneitä, mutta joitakin solmuja voitaneen avata.
There is a certain conference-weariness, but some knots can perhaps be unravelled.
FinnishVoit avata viimeisimmän selausistunnon uudelleen myös uudella välilehtisivulla.
You can also reopen the last browsing session from the new tab page.
Finnish(EL) Arvoisa puhemies, Guantánamon epäinhimillistä vankilaa ei olisi koskaan pitänyt avata.
(EL) Mr President, the inhumane prison at Guantánamo should never have been opened.
Finnishavata viimeisimmän selausistunnon välilehdet valitsemalla Avaa viimeisin istunto uudelleen.
Reopen tabs from your last browsing session by clicking Reopen last session.