FI hakata
volume_up
[hakkaan|hakannut] {verbo}

1. general

hakata (también: paukuttaa, naputtaa)
to beat one's head against a stone wall
(PL) Arvoisa puhemies, naisia syrjitään kaikilla elämänaloilla; heitä hakataan ja raiskataan.
(PL) Madam President, women are discriminated against in every area of life; they are beaten and raped.
Batom raahattiin ulos autostaan ja hakattiin pahasti.
Batom was dragged out of his car and severely beaten.
hakata
Sillä ei ole pitkäkään aika siitä, kun myös Belgiassa poliisia pyydettiin hakkaamaan rauhallisia mielenosoittajia Brysselin pormestarin määräyksestä.
Because it is not so long ago that in Belgium too, police were incited to beat up peaceful demonstrators on orders from the mayor of Brussels.
hakata
hakata (también: mukiloida)
hakata (también: lyödä, iskeä, takoa)
Arvoisat komission jäsenet, hyvät kollegat, jos kuvitellaan, että Euroopan sosiaalirahasto on vasara, voimme hakata sillä nauloja, jotka pitävät EU:n rakenteen vakaana.
Commissioners, ladies and gentlemen, if we imagine the European Social Fund is a hammer, we can use it to hammer in the nails which will keep the European construct stable.
hakata (también: pahoinpidellä)
hakata (también: kirjata, kaataa puita)
hakata (también: ryöstää)
volume_up
to mug up {vb} [GB] [coloq.]
hakata
hakata (también: piestä)

2. "sade, lumi ym"

3. "puita"

hakata (también: kaataa)

Ejemplos de uso para "hakata" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishItävalta ei halua hakata näitä sääntöjä kiveen ikuisiksi ajoiksi.
Austria has no desire to set these rules in stone for the rest of recorded time.
FinnishEmme halua hakata nykyistä tilannetta kiveen, vaan haluamme riittävästi joustovaraa muutoksien varalle.
We do not want to set the current situation in stone, but wish to leave enough flexibility for adjustments.
FinnishMeidän pitäisi hakata kiveen ammattietiikan säännöt, koska olemme nähneet, mihin päädymme, jos puramme sääntelyä liikaa.
We should set in stone rules of professional ethics because we have seen where we end up with excessive deregulation.
FinnishEmme voi hakata lukuja kiveen 10 vuotta aikaisemmin, kun emme edes tiedä miltä EU:n talous näyttää kahden vuoden kuluttua.
We cannot set figures in stone ten years ahead when we do not even know what the European economy is going to look like in two years.
Finnishhakata päätään seinään
be banging one's head against a brick wall
FinnishMetsien hakkuussa yleinen käytäntö ennen Helsinkiä oli vain pitää kiinni säännöstä, ettei puuta voi hakata enemmän kuin sitä kasvaa.
The common practice amongst foresters was, until Helsinki, just to stick to the rule that you could not harvest more timber than was growing back.