Cómo se dice "heiketä" en inglés

FI

"heiketä" en inglés

FI heiketä
volume_up
[heikkenen|heikennyt] {verbo}

1. general

Tämän uuden innon ei pidä heiketä ja meidän kaikkien on tuettava rauhanomaista liikettä.
This new impetus must not weaken, and we all have a responsibility for supporting this peaceful movement.
Yhtenäismarkkinat ovat EU:n ydin, eivätkä ne saa heiketä.
The core of the EU is the Single Market and there can be no weakening of it.
Euroopan edetessä sen pitäisi itse asiassa heiketä.
The latter should actually be weakening as Europe moves forward.
Jos emme lisää rahoitusta, taloudellinen tilanne saattaa todennäköisesti heiketä entisestään.
If no money is provided, there is obviously a great risk of the economic situation' s deteriorating further.
Haluan korostaa, ettemme voi sivuuttaa alueen jäätyneitä konflikteja, sillä tilanne voi heiketä, mikä aiheuttaisi epävakautta koko alueelle.
I would like to stress that we cannot ignore the frozen conflicts in the region as the situation in them may deteriorate, which would destabilise the region.
heiketä (también: vähentyä, laskea, torkahtaa, tiputtaa)
heiketä (también: vaimentaa, turruttaa)

2. "äänestä"

heiketä (también: vähentyä, laskea, kuulua, sattua)
Nyt kun edessämme on EU:n laajamittainen laajentuminen, myös omien maidemme turvallisuus on entistä suuremmassa vaarassa heiketä.
To think that we are facing this massive EU enlargement and that, consequently, there is a greater risk of safety levels falling in our countries too.

Ejemplos de uso para "heiketä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishAntaisimme yhteisön suosituimmuusaseman toisin sanoen heiketä edelleen hieman.
In other words, we would be dismantling Community preference just that little bit more.
FinnishJäsen Savary korosti riskiä siitä, että rautateiden kilpailukyky voi heiketä.
Mr Savary has emphasised the risk of penalising the railway system.
FinnishYhtenäismarkkinat ovat EU:n ydin, eivätkä ne saa heiketä.
The core of the EU is the Single Market and there can be no weakening of it.
FinnishJos emme lisää rahoitusta, taloudellinen tilanne saattaa todennäköisesti heiketä entisestään.
If no money is provided, there is obviously a great risk of the economic situation' s deteriorating further.
FinnishEuroopan edetessä sen pitäisi itse asiassa heiketä.
The latter should actually be weakening as Europe moves forward.
FinnishHeidän mahdollisuutensa suojautua hyväksikäyttäjiä vastaan saattaa heiketä tuntuvasti matkaviestintäalan vallankumouksen myötä.
The mobile revolution could greatly increase their vulnerability to predators.
FinnishISAF:n asema on alkanut heiketä jopa Kabulissa.
The position of the ISAF has started to suffer, even in Kabul.
FinnishNämä arvot saattavat kuitenkin laimeta retorisiksi ja heiketä, jos emme siirry sanoista tekoihin.
These values could, however, end up being diluted in rhetoric and languishing if we do not move from words to actions.
FinnishNato on saattanut heiketä kohtalokkaasti.
NATO effectiveness may have been fatally undermined.
FinnishEmme saa antaa euron vaikutusvallan heiketä, vaan meidän on tehtävä kaikkemme rahaliiton säilyttämiseksi.
We must not allow the prestige of the euro to be damaged, but must do all we can for the sustainability of monetary union.
FinnishJäsenvaltioiden on voitava osallistua enemmän tämän arviointimekanismin käsittelyyn tai muutoin keskinäinen luottamus on vaarassa heiketä.
Member States must have a greater involvement in this evaluation mechanism, or else this mutual confidence is in danger of diminishing.
FinnishNyt kun edessämme on EU:n laajamittainen laajentuminen, myös omien maidemme turvallisuus on entistä suuremmassa vaarassa heiketä.
To think that we are facing this massive EU enlargement and that, consequently, there is a greater risk of safety levels falling in our countries too.
FinnishTutkimusten mukaan myös maaseudun talous on vaarassa heiketä muun muassa tuotantomääristä riippumattomaan maatilakohtaiseen tukijärjestelmään siirtymisen vuoksi.
Studies also suggest that there is a risk of the rural economy being weakened because of the transition to single payments per farm, etc.
FinnishLyhyesti, vaikka pyrimmekin tekemään tietoon perustuvasta taloudestamme maailman kilpailukykyisimmän, on todettava, että kilpailukykymme uhkaa heiketä päivä päivältä.
In short, although we are striving to make our knowledge-based economy the most competitive one in the world, it must be pointed out that we are in danger of becoming less competitive by the day.