Cómo se dice "hereillä" en inglés

FI

"hereillä" en inglés

FI hereillä
volume_up
{adjetivo}

hereillä (también: tietoinen, tajuissaan)
hereillä (también: valveilla)
volume_up
up {adj.}
11:17 Kun aivot ovat väsyneet, ne kaipaavat hereillä pitäviä aineita.
11:17 If you are a tired brain, the brain is craving things to wake it up.

Ejemplos de uso para "hereillä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishUSB-muistit ja USB-hiiret ovat yleisimpiä laitteita, jotka pitävät tietokonetta hereillä.
USB flash drives and USB mice are common devices that can keep your computer awake.
FinnishSolanan täytyy pitää Eurooppa hereillä, ilman että hän itse nukahtaa seisaalleen.
Mr Solana must keep Europe awake without nodding off himself.
FinnishEtte varmastikaan tarvitse kofeiinia pysyäksenne hereillä näin mielenkiintoisen keskustelun ajan.
You certainly do not need caffeine to keep you alert during such a stimulating debate.
FinnishOnko heillä vaikeuksia pysyä hereillä näin myöhäiseen aikaan päivästä?
Do they have problems keeping awake so late in the day?
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, on jo myöhä, mutta olemme vielä hereillä ja jopa erittäin virkeinä.
Mr President, Commissioner, it is late, but we are awake, wide-awake even.
FinnishKeskustelut käydään usein keskiyöllä, joten on ilo olla täällä tänään hereillä olevien ihmisten keskuudessa.
We are used to meeting close to midnight, so it is splendid to be here today and see everyone awake.
FinnishLaite saattaa pitää tietokoneen hereillä.
A hardware device might be keeping your computer awake.
FinnishJunaliikenne osoittaa, että Euroopan unioni on oikeassa siinä, että lisääntynyt kilpailu pitää hereillä ja tarkkana.
We can only hope that they have retained it in real terms. Trains have proved the European Union right: more competition keeps you alert and on the ball.
FinnishArvoisa komission jäsen, voitte olla varma siitä, että kello voi olla paljon, mutta olemme täysin hereillä, ja seuraavan komission on parasta olla varuillaan.
Rest assured, Commissioner, that it may be late but we are wide awake, and the next Commission had better beware.
FinnishJa vaihtelemalla sinisen määrää ympäristössämme voimme auttaa ihmisiä rentoutumaan, valpastumaan, nukahtamaan tai pysyttelemään hereillä.
And by modulating the amount of blue in our environment, we can help people to relax, or to be alert, to fall asleep, or to stay awake.
FinnishToivon, että olemme silloin vielä täysin hereillä ja että muistamme vielä, mitä kaikkea tänään sanottiin.
I hope that we will still be very much alert and that we will be able to remember what was said here today.
FinnishEihän kukaan kuitenkaan väitä, että 50 vuotta vanha auto on huonompi kuin upouusi Rolls-Royce, jonka jarrut toimivat ja jonka kuljettaja pysyy hereillä.
Nobody, after all, asserts that a fifty-year old car is worse than a brand-new Rolls-Royce whose brakes work and whose driver doesn't fall asleep.
FinnishHe ovat nimittäin täysin hereillä.
I hope that you will vote for enforceable measures and will take a stand against fine statements that send our people to sleep, because they are wide awake.
FinnishEhdotus, jonka mukaan heidän on ilmoitettava osoite Ranskassa saadakseen lippuja, saa minut todella ihmettelemään, oliko kukaan hereillä, kun tämä ehdotus hyväksyttiin.
The suggestion that to get tickets they have to give an address in France makes one seriously wonder who was awake when that proposal was going through.
FinnishMinusta on erittäin tärkeää, että vierailijamme ja kansalaiset näkevät, miten Euroopan parlamentti toimii, ja kuten näette, he ovat hereillä ja kiinnostuneita tänä aamuna.
I think it is very important that our visitors and citizens see how this Parliament works and, as you can see, they are awake and interested this morning!
FinnishLiikenneympäristöä ei tee turvallisemmaksi ja paremmaksi se, että raskaiden ajoneuvojen kuljettajat ovat väsyneitä ja hermostuneita sen sijaan, että he olisivat virkeitä ja hereillä.
The roads are not going to become safer and better if those who drive heavy goods vehicles are not alert and wide awake but tired and irritated.
FinnishArvoisa puhemies, sinä yönä, kun Italian vaalien tulokset saapuivat, en kyennyt pysymään hereillä eri tulosten välissä, ja nukahdin monta kertaa.
Mr President, the night of the announcement of the results of the Italian elections, I could not keep awake between one announcement and the next and so I went to sleep several times.
Finnish(SV) Arvoisa puhemies ja kaikki te kollegat, jotka vielä olette hereillä, naisten ja miesten tasa-arvo on yksi EU:n perusperiaatteista ja sen toteuttaminen yksi EU:n keskeisistä tehtävistä.
(SV) Mr President and all ladies and gentlemen who are still awake, equality between women and men is one of the EU's basic principles, and bringing it about is one of the EU's central tasks.