Cómo se dice "hyvässä kunnossa" en inglés

FI

"hyvässä kunnossa" en inglés

EN

FI hyvässä kunnossa
volume_up
{adjetivo}

hyvässä kunnossa (también: terve)
volume_up
well {adj.}
The climate process is alive and well.
Maaperä on erittäin hyvässä kunnossa.
The soil is in some of the best hearts.
Se on myös suhteellisen hyvässä kunnossa, sillä nyt siitä olisi voinut tulla loppu.
More than that, it is relatively well and, as it could have been dead by now, that in itself is important.

Traducciones similares para hyvässä kunnossa en inglés

kunnossa adjetivo
kunnossa adverbio

Ejemplos de uso para "hyvässä kunnossa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKuten tiedämme, Yhdistyneen kuningaskunnan talous on hyvässä kunnossa, jopa ilman euroa.
As we know, the British economy is in good shape, even without the euro.
FinnishTalouden perustekijät ovat siis hyvässä kunnossa. Tällä hetkellä ei ole syytä paniikkiin.
The fundamental economic structures are therefore sound and there is currently no reason to panic.
FinnishMyös silli- ja kilohailikannat ovat nyt erittäin hyvässä kunnossa.
Stocks of herring and sprat continue to be very healthy.
FinnishTehtävämme on jättää maa ja ympäristö tuleville sukupolville mahdollisimman hyvässä kunnossa.
Our task is to hand the earth and the environment over to future generations in as good a state as possible.
FinnishMutta sen jälkeen olen voinut hyvin ja olen varsin hyvässä kunnossa!
FinnishOnko euroalue siitä huolimatta hyvässä kunnossa?
Is the euro zone economy, for all that, in good health?
FinnishKuorielementtien entisöinnin yhteydessä on ilmennyt, että ne ovat edelleen hämmästyttävän hyvässä kunnossa.
The shells are being restored, and, contrary to initial fears, their quality has turned out to be amazingly good.
FinnishMaan perusrakenteet ovat hyvässä kunnossa.
The country's infrastructure is in good condition.
FinnishMyös Islannin kolme suurinta pankkia olivat niiden mielestä hyvässä kunnossa vielä muutamaa päivää ennen romahtamistaan.
They also thought that Iceland's three biggest commercial banks were sound a few days before they collapsed.
FinnishKoska talouden perustekijät ovat hyvässä kunnossa.
FinnishRahoitusmarkkinamme ovat hyvässä kunnossa.
FinnishMeidän vastuullamme on suojella maaperää haitallisilta vaikutuksilta mahdollisuuksien mukaan ja pitää maaperä hyvässä kunnossa.
We are responsible for protecting our soils from harmful effects where possible, and keeping them in good condition.
FinnishMaaperä on erittäin hyvässä kunnossa.
FinnishNiiden mielestä Euroopan unionin reaalitalous on suhteellisen hyvässä kunnossa verrattuna joihinkin muihin globaaleihin toimijoihin.
They agree that the real economy in the European Union is in relatively good shape compared with some other global players.
FinnishNe ovat aika hyvässä kunnossa.
Finnishhyvässä fyysisessä kunnossa
FinnishOn varmistettava, että kaikkien Euroopan unionin merivesien ympäristö on hyvässä kunnossa kestävän kehityksen takaamiseksi.
It needs to be ensured that all the European Union's marine waters are kept are in a good environmental condition in order to guarantee sustainable development.
FinnishTeidän kaltaisianne erityisen hyvässä kunnossa olevia parlamentin jäseniä varten olemme kaksinkertaistaneet jäsenten käytössä olevien polkupyörien määrän tämän viikon aikana.
For very fit Members like yourself, we have doubled the pool of bicycles available to Members in the course of the week.
FinnishMinä haluaisin, että näitä iäkkäitä ajoneuvoja valvottaisiin, jotta ne olisivat aina hyvässä kunnossa eivätkä vahingoittaisi maapallon ilmakehää.
I call for monitoring of these 'old' cars, to ensure that they are always in a state of good health and to prevent them from harming the earth' s atmosphere.
FinnishLopuksi koheesiopolitiikan toimintajärjestelmä on onnistunut ja periaatteessa hyvässä kunnossa, avoimuutta on lisättävä ja byrokratiaa vähennettävä.
Finally, the operational mechanism of cohesion policy is successful and basically sound, transparency must be increased and bureaucracy must be decreased.