Cómo se dice "ilmaantua" en inglés

FI

"ilmaantua" en inglés

FI ilmaantua
volume_up
[ilmaannun|ilmaantunut] {verbo}

ilmaantua (también: putkahtaa)
Sars-potilaalle voi 2-10 päivän kuluttua ilmaantua yskää, joka saattaa aiheuttaa hengitysvaikeuksia.
After two to ten days SARS patients may develop a cough that might progress to difficulties in breathing.
Siksi työllisyysasioita analysoitaessa on sovellettavia finanssipoliittisia elvytyspaketteja, kunnes myönteisiä tuloksia alkaa ilmaantua.
Therefore, when analysing employment issues, fiscal stimulus packages that are applied must keep being applied until positive results begin to emerge.
Joka käänteessä jokin jäsenvaltio ilmaantuu kulisseista estämään sovun syntymisen.
At every turn, another Member State emerges from the wings to block this agreement.
Samanaikaisesti aseellisia ryhmiä ilmaantuu uudestaan maan muihin osiin.
At the same time, armed groups are re-emerging in other parts of the country.

Ejemplos de uso para "ilmaantua" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMeillä on maarekisteri, jonka pohjalta toimimme, mutta riskejä voi ilmaantua.
We have a land cadastre and we will work on it, but there could be risks.
FinnishJollei näitä näkökohtia oteta huomioon, ongelma saattaa ilmaantua uudelleen tulevaisuudessa.
If these aspects are not included, the problem may reoccur in the future.
FinnishOngelmia alkaa ilmaantua, kun muut instituutiot tulevat kuvaan.
Difficulties arise when other institutions come into the frame.
FinnishEnsi tiistaina hänen on määrä ilmaantua oikeuden eteen Venäjällä.
Next Tuesday he is due to appear in court in Russia.
FinnishOngelmia ja vaikeuksia voi kuitenkin ilmaantua, kuten kaikissa kumppanuuksissa, ja ne on ratkaistava.
However, as in all partnerships, complications and difficulties can arise, and we have to overcome these.
FinnishOlen hämmästynyt, että he kehtaavat ylipäätään ilmaantua tänne.
   Mr President, these people have got a nerve and I am amazed they have the temerity to turn up here.
FinnishIlmasto voi vaikuttaa maatalouteen: voi esiintyä vesipulaa, uusia tauteja voi ilmaantua ja karja voi lämmetä liikaa.
Climate change may affect agriculture: there may be water shortages, new diseases may appear and livestock may overheat.
FinnishOlen iloinen, että pääministeri Brown päätti vihdoin ilmaantua kokoukseen, vaikka valitettavasti päätös tuli kovin myöhään.
I am delighted that Prime Minister Brown has finally decided to show up, although, unfortunately, to show up late.
Finnish   – Arvoisa puhemies, kysyisin vain kohteliaasti, onko teillä tietoa siitä, milloin neuvosto aikoo ilmaantua paikalle?
   – Mr President, can I just, politely, ask whether you are in possession of information as to when the Council is actually going to turn up?
FinnishOlen kuitenkin sitä mieltä, että ainakaan tänään kukaan ei voi sanoa tarkalleen ottaen, minkälaisia lupauksia tai huolenaiheita tällä alalla saattaa ilmaantua.
However, I think that, at least today, nobody can say exactly what promises or preoccupations there will be in this particular area.
FinnishVahingollisella sisällöllä, olkoon kyse sitten perinteisistä viestintävälineistä tai internetistä, on kuitenkin aina taipumus ilmaantua nopeammin kuin sitä kyetään torjumaan.
But as always with negative content - be it in the traditional media or on the Internet - it pops up more quickly than you can fight it.
FinnishEmme voi ilmaantua kansalaisten eteen seuraavissa parlamenttivaaleissa 2009 ja todeta: meillä oli komissio, joka tuhrasi viisi vuotta sen tutkailuun, missä ongelma piilee.
We cannot appear before the public at the next elections in 2009 and say: we did have a Commission; it spent five years doing a great job of observing where the problem lay.