Cómo se dice "jalostaminen" en inglés

FI

"jalostaminen" en inglés

volume_up
jalostaminen {sustantivo}

FI jalostaminen
volume_up
{sustantivo}

volume_up
refinement {sustantivo}

Ejemplos de uso para "jalostaminen" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTuotteen alkuperä, tuotantotapa ja jalostaminen on aina kerrottava kuluttajalle.
The consumer must always be informed of the origin, production methods and distribution of the product.
FinnishArvioiden mukaan alkoholin tuotanto ja jalostaminen tarjoaa työtä yli miljoonalle ihmiselle Euroopassa.
It is estimated that alcohol production and processing provides jobs for over a million people in Europe.
FinnishEn kiistä tieteellisiä lausuntoja, mutta tällaisen lihan jalostaminen ja markkinointi on lähestulkoon mahdotonta.
I do not argue with the scientific advice, but the processing and marketing of this meat will be almost impossible.
FinnishNäin unohdetaan, että metsäyhtiöt eivät voi kaikkea rahaa käyttää viestintään, niiden varsinainen toiminta on puun jalostaminen.
This is to forget that forest companies cannot spend all their money on communications: they are actually engaged in producing timber and paper.
FinnishTeollisuudenaloista merkittävimpiä ovat elintarvikkeiden jalostaminen, kemikaaliala, öljynjalostus sekä sähkö- ja elektroniikka-ala.
Industrial activity in the Netherlands predominantly consists of food processing, chemicals, petroleum refining as well as electrical and electronic machinery.
FinnishEnsinnäkään geneettinen valinta, eläinten jalostaminen tiettyjen ominaisuuksien saavuttamiseksi, ei saisi koskaan vähentää tai uhata tietyn eläinlajin hyvinvointimahdollisuuksia.
First of all, genetic selection, the breeding of animals to obtain certain features, should never result in a decrease in, or threat of, the potential level of animal welfare of an animal species.
FinnishTuotteiden laatu, niiden jalostaminen, niiden mukauttaminen kansainväliseen kysyntään ja elinvoimaiset kauppapolitiikat kykenevät alennettujen hintojen tavoin elvyttämään vientikykyämme.
The quality of products, their processing, their suitability in terms of international demand and dynamic commercial policies, as well as low prices, are capable of increasing our export potential.