Cómo se dice "jopa" en inglés

FI

"jopa" en inglés

FI jopa
volume_up
{adverbio}

jopa (también: vielä, edes, vieläpä)
volume_up
even {adv.}
Lisäksi varoitan luomasta jopa lisää tietovuoria ja mahdollisesti jopa byrokratiaa.
I also warn against creating even more mountains of data and perhaps even more red tape.
Pienetkin yhteistuotantovoimalat voivat tuottaa 100 megawattia tai jopa enemmän.
Even small cogeneration plants can produce 100 megawatts, or even more.
Jopa hyvin vakavat, koska ne voivat johtaa jopa euron räjähtämiseen.
They will be very serious even, since they might lead to the explosion of the euro.
jopa (también: vieläpä)
Parlamentti on vaatinut jopa kahdessa päätöslauselmassa päinvastaista päätöstä.
No less than two resolutions of this House have called for the contrary decision.
Niiden vaikutus on jopa vähäisempi kaikkiin Euroopan unionin 27 jäsenvaltioon.
This will have even less of an impact on all 27 European Union Member States.
Sieppaajilleen he ovat vain esineitä, tavaroita, jopa vähäarvoisempia kuin karja.
For their captors, they are just objects, goods, even less than livestock.

Ejemplos de uso para "jopa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishVuonna 2007 kulutamme huomattavasti arvioitua enemmän, jopa 400 miljoonaa euroa.
In 2007 we are spending significantly more than estimated, up to EUR 400 million.
FinnishMietinnön otsikko ei ole mielestäni täsmällinen vaan jopa hieman harhaanjohtava.
The title of the report is not accurate. I would say it is slightly misleading.
FinnishParempi eristys leikkaisi kotitalouksien energiankulutusta jopa viisi prosenttia.
Better insulation would cut the residential energy consumption down by up to 5 %.
FinnishUusi tekniikka tarjoaa ryhmille koskemattomuuden, minkä me usein jopa suvaitsemme.
New electronic technologies give these gangs immunity, often with our tolerance.
FinnishSe tarkoittaa jopa kaksinkertaista alistumista: alistumista myös Saksan tahtoon.
This submission is twofold: in the first place there is submission to Germany.
FinnishKaikki salaiset suunnitelmat saattavat vääristää tai jopa tuhota nämä suhteet.
Any hidden agenda has the potential to distort, if not destroy, these relations.
FinnishEi ole harvinaista, että tuotantokiintiöitä on ostettu jopa yli 150 000 eurolla.
It is not uncommon for production quotas to be bought for EUR 150 000 or more.
FinnishYksistään tällä viikolla varastoimme todennäköisesti jopa 30 000 tonnia lihaa!
This week alone we shall probably put up to 30 000 tonnes of meat into storage.
FinnishKuivattujen vihannesten ostaminen lisääntyy Espanjassa jopa 5 prosenttia vuodessa.
The purchase of dried pulses in Spain has been increasing by up to 5% annually.
FinnishToivon että tämä hedelmällinen yhteistyö jatkuu ja jopa lisääntyy tulevaisuudessa.
I hope this fruitful cooperation will continue and indeed increase in the future.
FinnishVoimme täten myös vahvistaa koko EU: ta, jopa ympäröivään maailmaan verrattuna.
In this way, we shall be able to strengthen the EU's overall position in the world.
FinnishVoisin jopa antaa teille luettelon muista aloista, joilla on vakavia ongelmia.
Indeed, I can give you a list of other areas where there are serious problems.
FinnishSiellä annettiin jopa uusia suuntaviivoja tulevalle huumeiden vastaiselle työlle.
New guidelines were also provided for future work in the fight against drugs.
FinnishJoissakin jäsenvaltioissa pimeän työn osuus oli 20 prosenttia BKT:stä tai jopa yli.
In some Member States the level of undeclared work reached or exceeded 20% of GDP.
FinnishEuroopan unionin vuoden 1999 talousarvio oli jopa 3,2 miljardia ylijäämäinen.
The European Union budget for 1999 closed with a large surplus of EUR 3.2 billion.
FinnishPuhujat tulevat jopa esittämään tieteellistä perustaa koskevia omia arviointejaan.
Speakers will also put forward their own assessments of the scientific basis.
Finnish(LT) Jälleen kerran kiitokset kattavasta ja jopa toiveikkaasta vastauksesta.
(LT) Once again thank you for your comprehensive and, I would say, hopeful reply.
FinnishMaanjäristyksessä kuolleiden uhrien kokonaismäärä saattaa olla jopa 200 000.
The total number of victims of the earthquake may be as high as 200 000 people.
FinnishVoin jopa rehellisesti sanottuna ymmärtää tämän, kunhan vastustus on väkivallatonta.
To be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
FinnishTämä tuntui oudolta jopa perulaisista, jotka eivät voi uskoa tapahtunutta todeksi.
This event struck the very core of the men and women of Peru, who cannot believe it.