Cómo se dice "kääntöpuoli" en inglés

FI

"kääntöpuoli" en inglés

EN

FI kääntöpuoli
volume_up
{sustantivo}

kääntöpuoli (también: perä, takaosa, peräpää, nurja puoli)
volume_up
back {sustantivo}

Ejemplos de uso para "kääntöpuoli" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMutta sen mitalin kääntöpuoli on komission täysi vastuu parlamentille.
However, the other side of the coin is the Commission's full accountability to Parliament.
FinnishSe on kuitenkin väistämätön kääntöpuoli kolikossa, jonka toinen puoli ovat menestyvät sisämarkkinat.
This is the unavoidable downside to the great success of the single market.
FinnishSanoisinpa, että olemme Luxemburgiin verrattuna kolikon kääntöpuoli.
We are, one might say, the other side of the coin to Luxembourg.
FinnishKolikon kääntöpuoli on Euroopan väestön ikääntyminen ja syntyvyyden aleneminen.
The other side of the coin is that in Europe we have an ageing population and we have declining birth rates.
FinnishMielestäni tämä tilanteen kääntöpuoli on hyvin tärkeää huomioida.
I think this aspect of situation management is very important.
FinnishBrasilian politiikan kääntöpuoli on uhka Mercosurin vakaudelle ja poliittiselle kurssille.
The reverse side to this Brazilian policy is the threat to the stability and political course of Mercosur.
FinnishTämä on rahanlainauksen kääntöpuoli, koska jos kukaan ei tallettaisi rahaa pankkiin, lainattavaa rahaa ei olisi.
This is the flipside of lending, since, if no one placed money in banks, there would be no money to lend.
FinnishSe olisi kuitenkin tasapainoisempi, jos tarkistukset, joilla otetaan huomioon myös kolikon kääntöpuoli, hyväksyttäisiin.
However, it could be made more balanced if amendments stressing the other side of the coin were accepted.
FinnishNiiden kääntöpuoli ovat huonot työolot, huonot palkat, ympäristön jatkuva saastuminen ja eläinten kärsimyksen paheneminen.
The downside of these are bad working conditions, low salaries, further destruction of the environment and an increase in animal suffering.
FinnishTämän kehityksen eräs kääntöpuoli on kuitenkin se, että tällaisten teknologioiden erilaiset käyttötavat tuovat mukanaan vaaroja ja väärinkäytöksiä.
One downside of this, however, is that dangers and abuses in the way in which those technologies are used are emerging.
FinnishTämän myöntäminen ei kuitenkaan tarkoita, että meidän olisi jätettävä huomiotta kolikon kääntöpuoli eli kotouttamiseen liittyvät ongelmat.
Acknowledging that this is the case, however, does not mean that we must overlook the other side of the coin, namely the difficulties involved in integration.
FinnishSen kääntöpuoli on selvästi kasvanut osa-aikatyöllisyys - etenkin osa-aikatöitä tekevien naisten määrä on kasvanut Euroopan unionissa tällä välin 45,7 prosenttiin.
The other side of the coin is, though, a clear increase in part-time employment, especially of women, among whom it has now reached 45.7%. in the EU.
FinnishTämä on niiden tavoitteiden kääntöpuoli, joilla pyrimme antamaan kehitysmaille itselleen enemmän vastuuta kehitysyhteistyöpolitiikkaa muodostettaessa.
That is the flip-side of the developing countries' greater individual responsibility for the formulation of development policy, which is what we are seeking to achieve.
Finnish   En puhuisi epäoikeudenmukaisuudesta vaan mieluummin vapaudesta ja vastuusta, joka on vapaudessa parasta tai saman kolikon kääntöpuoli.
   . I would not talk about injustice; I would prefer to talk about freedom, which we have, and responsibility, which is the best part of freedom, or the other side of the same coin.