Cómo se dice "kevennetty" en inglés

FI

"kevennetty" en inglés

EN

FI kevennetty
volume_up
{adjetivo}

kevennetty (también: alennettu, leikattu, vähennetty, isku)
volume_up
cut {adj.}

Ejemplos de uso para "kevennetty" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishPidän erityisen myönteisenä sitä, että uusmerkintöjen julkistamisvelvollisuutta on kevennetty.
I am particularly pleased that there will be a lighter disclosure regime for rights issues.
FinnishKevennetty versio uudistuksesta ei pystyisi näihin molempiin.
FinnishUskon, että "kevennetty" asetus voi saada ministerineuvoston määräenemmistön hyväksynnän, kuten alun perin oli tarkoituskin.
I reckon that a qualified majority in the Council of Ministers could adopt the lightweight Regulation that was originally called for.
FinnishAsetun sen vuoksi vastustamaan pyrkimyksiä saada aikaan niin sanottu " kevennetty" uudistus tai yrityksiä rajata tärkeitä alueita kokonaan uudistuksen ulkopuolelle.
I am therefore opposed to any attempts to adopt only a slimmed-down reform or to leave important areas out of the reform.
FinnishNäin on käynyt myös Kreikassa: yritysten verotusta on kevennetty 10 prosentilla, kun taas alv on noussut yhdellä prosentilla ja uusi kahden prosentin korotus on suunnitteilla.
This is happening in Greece as well: corporation tax has been reduced by 10% and VAT has increased by 1%, with a further increase of 2% on the way.
FinnishTämän vuoden laajat talouspolitiikan suuntaviivat kattavat kolmen vuoden ajanjakson, ja Euroopan työllisyyssuuntaviivojen yhteydessä on otettu käyttöön uusi kevennetty menettely.
This year's broad economic policy guidelines cover a three-year period and a new streamline procedure within the European employment guidelines has been put in place.
FinnishLaajentuneessa Euroopan unionissa tarvitaan nimittäin kevennetty ja joustava yhteistyörakenne, jossa sallitaan muotojen moninaisuus nykyistä perustuslakiluonnosta helpommin.
In an enlarged Europe, we in fact need a streamlined and flexible cooperation structure, which allows for a variety of forms much more easily than the current draft Constitution.