Cómo se dice "kiireellinen" en inglés

FI

"kiireellinen" en inglés

FI kiireellinen
volume_up
{adjetivo}

kiireellinen
volume_up
urgent {adj.}
Tälle tietosuojaa koskevalle puitesopimukselle on selkeästi kiireellinen tarve.
There is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.
Neljäs periaate on se, että kun tilanne on kiireellinen, se on kiireellinen kaikille.
The fourth principle: while the situation is urgent, it is urgent for everyone.
Makedonian kansalaisten pääsystä EU:n valtioihin on tullut kiireellinen ongelma.
Macedonian citizens' entry into the EU countries has become an urgent problem.
kiireellinen
Kaapatut lapset ovat aina kiireellinen tapaus, ja sitä on aina käsiteltävä sellaisena.
Abducted children are always an emergency and have to be dealt with as such.
Hyvä jäsen De Keyser, tämän vuoksi oli tarpeen järjestää kiireellinen keskustelu.
Mrs De Keyser, this is why it was necessary to hold an emergency debate.
Kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
Emergency cooperation in recovering missing children (written declaration): see Minutes

Ejemplos de uso para "kiireellinen" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKomission jäsen Patten vastasi aika yllättävästi, ettei asia ollut kiireellinen.
Commissioner Patten rather surprisingly replied that this was not a priority.
FinnishTästä syystä asia on yleisesti ja joidenkin osien kannalta erityisen kiireellinen.
There is therefore a general urgency and, in some parts, even a specific one.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, katson, että kiireellinen asia tänään on Egyptin tilanne.
Mr President, I think the issue of great urgency today is the state of play in Egypt.
FinnishTämä on nyt kiireellinen kysymys, johon haluaisin komission jäsenen Almunian vastaavan.
This is a pressing question, and I would like Commissioner Almunia to answer it.
FinnishAsia on hyvin kiireellinen ja edellyttää päättäväistä ja energistä asennetta.
The urgency is great, and decisiveness and energy are the order of the day.
FinnishAsia ei ole todellakaan kiireellinen, koska rahat ovat irrotettavissa vasta elokuussa.
There is, in fact, no urgency because the money would be released for August.
FinnishKuten tein selväksi tämänpäiväisessä täysistuntopuheessani, tämä on kiireellinen asia.
As I made clear in my speech in today’s plenary session, this is a matter of urgency.
FinnishToinen niistä on kiireellinen kysymys siitä, miten selviämme kriisistä.
There is the immediate question of how we can extricate ourselves from this crisis.
FinnishKäytössä on kiireellinen menettely ja saamme asian helmikuun esityslistalle.
We are proceeding with urgency and we will be able to have it on the agenda in February.
FinnishArvoisa puhemies, tämä on tarpeeton ja epämieluinen kiireellinen keskustelu.
Mr President, this is an unnecessary and undesirable urgency debate.
FinnishMenettäisimme enemmän aikaa, vaikka se mistä puhumme, on äärimmäisen kiireellinen asia.
We would lose more time, whereas what we are talking about is a matter of utmost urgency.
FinnishKoska asia on kiireellinen, nyt ei ole järkevää käsitellä kaikkea.
Given the urgency, it is not reasonable to put everything into question now.
FinnishHuolimatta pohjoisesta sijainnistamme tämä on vakava ja kiireellinen kysymys meillä Skotlannissa.
In Scotland, despite our northern latitude, this is a serious and pressing issue.
FinnishAsia on kiireellinen, ja kantojen elvyttäminen onnistuu vain äärimmäisillä keinoilla.
The urgency is there, however, and only radical measures can enable stocks to be replenished.
FinnishLopuksi, keskustelu naiskaupasta ja ihmiskaupasta on tärkeä ja kiireellinen.
Finally, the discussion on trafficking in women and people is important and a matter of urgency.
FinnishKyseisen liikenteen kestävyys on myös hyvin kiireellinen kysymys.
Indeed, the sustainability of such transport is also a very pressing issue.
FinnishAsia on kiireellinen. Pelissä ovat myös parlamentin etiikka ja julkisuuskuva.
It is a pressing matter, Commissioner, and it also affects the ethics and image of our Parliament.
FinnishLopuksi sanoisin, arvoisa puhemies, että myös työn kustannusten vähentäminen on kiireellinen asia.
Last of all, Mr President, it is a matter of great urgency to bring labour costs down.
FinnishTämä on todella kiireellinen asia - inhimillisesti ja taloudellisesti.
This really is a matter of urgency - human and economic urgency.
FinnishUusien toimien onnistuminen EU: ssa on työttömille tärkeä ja kiireellinen asia.
The success of the new measures is vital for the unemployed of Europe and is now a matter of real urgency.