Cómo se dice "-kin" en inglés

FI

"-kin" en inglés

EN

"kin" en finlandés

volume_up
kin {sustantivo}
volume_up
kin {adj.}
FI

FI -kin
volume_up
{adverbio}

-kin (también: myös)
volume_up
also {adv.}
Liettualle tyypillisenä seikkana, johon EU:kin käyttää paljon rahaa, haluaisin korostaa Liettuan energiapolitiikkaa.
One specific aspect, and this also costs the EU a great deal of money, is Lithuanian energy policy.
Luulen valtioiden saavan myönteisen arvion komissiolta vuonna 2010, kuten komission jäsen Barrot'kin on todennut.
Commissioner Barrot has also said as much.
USA: kin joutui myöntämään tuottajilleen kahdeksan miljardin USA: n dollarin tuen, jotta viljelijät eivät joutuisi konkurssiin.
The USA also had to grant aid to its producers to the tune of USD 8 billion, so that farmers would not go bankrupt.
-kin (también: myös, liian)
volume_up
too {adv.}
Jos Venäjä avaa markkinoitaan, EU:kin tekee niin.
If Russia is opening up its markets, we shall do so too.
The EU can commit to this too.
Ruotsin ympäristötutkimuksessa on todettu, että 10-BDE:kin on biologisesti kertyvää.
It is within the field of Swedish environmental research that it has been established that decaBDEs too are bioaccumulative.
-kin (también: myös, kanssa)
volume_up
as well [modis.]

Ejemplos de uso para "-kin" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMe olemme Ruotsissa viime vuosina ajaneet tätä asiaa eteenpäin, aivan kuten EU:kin.
We in Sweden have been pushing this issue in recent years, just as the EU has.
FinnishNiin EU:n jäsenvaltiot kuin USA:kin pyrkivät ehkäisemään huumeiden tulvaa Aasiassa.
Efforts to curb the influx of drugs are being made by EU Member States and by the USA.
FinnishYK on jakautunut kahtia, kuten Nato ja EU:kin, ja transatlanttiset suhteet ovat kärsineet iskun.
The UN is divided, as are NATO and the EU, and transatlantic relations are damaged.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, vastustan kidutusta, kuten jäsen Vergiat'kin.
Mr President, similar to Mrs Vergiat, I do not support torture.
FinnishJo aikaa sitten Baselin sopimuksessa monet näistä jätelajeista on luokiteltu vaarallisiksi kuten EU: kin on tehnyt.
The Basle Convention, and indeed the EU itself, has long since classified many of them as hazardous.
FinnishEU: kin noudattaa poliittisia sitoumuksiaan.
The EU will similarly respect its political undertakings.
FinnishPPE on niiden kannalla samoin kuin eurooppalaisen yritysneuvoston yhteydessä, ja odotamme, että PSE: kin myöntyy lopulta niihin.
The PPE Group supports it here as it did in the case of the EWC, and we are still hoping for the PSE Group's agreement.
FinnishKomission jäsen Barrot'kin mainitsi tämän.
Moreover, I would point out that children are, in fact, those with the greatest need for privacy and data protection.
FinnishOn tarkasteltava sekä rakennerahastoa - jonka Michel Barnier'kin mainitsi - tukia koskevaa lainsäädäntöä ja julkisia hankintoja.
The Structural Fund - Michel Barnier has been mentioned - the law on subsidies and public procurement; all this has to be taken into consideration.
FinnishTiedämme, ja WHO:kin on todennut, että Euroopan unioni säästäisi 95 miljardia euroa vuodessa, jos mainoskiellot ja varoitusetiketit otettaisiin todella käyttöön.
We know, and the WHO has said it, that the European Union would save EUR 95 billion a year if we really introduced advertising bans and warning labels.
FinnishVuoden 2000 lokakuun jälkeen EU tarjosi pikaisesti 200 miljoonaa hätäapua Jugoslavialle, mikä on esimerkki siitä, että EU:kin voi toimia nopeasti ja tehokkaasti.
After October 2000, the EU promptly made EUR 200 million available to Yugoslavia by way of emergency aid. This just illustrates that even the EU can work quickly and efficiently.
FinnishSamalla laillahan FBI:kin aloitti toimintansa: se laajensi pikkuhiljaa toimivaltuuksiaan ja valtaansa, kunnes siitä tuli koko maanosan kattava liittovaltion poliisivoima.
That, of course, is how the FBI got started, and bit by bit it eventually extended its remit and agglomerated powers until it had become a federal pan-continental police force.
FinnishVasta kun Helms-Burtonin lain IV osaston mukaiset poikkeukset ovat mahdollisia, aikoo EU: kin panna täytäntöön sopimuksen investointien suojan parantamiseen tähtäävistä kurinpitotoimista.
The EU will not implement the Understanding on disciplines for the strengthening of investment protection until waivers are made possible under Title 4 of the Helms-Burton Act.