FI kukistaminen
volume_up
{sustantivo}

kukistaminen (también: alistaminen, vallanalaisuus)
volume_up
subjugation {sustantivo}

Ejemplos de uso para "kukistaminen" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Finnish. - (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, aidsin kukistaminen on vielä kaukana.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (IT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, AIDS is a long way away from being vanquished.
FinnishSuunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti toteutettiin laajamittainen kansan ja sen älymystöjohtajien, poliitikkojen ja ammattiyhdistysten kukistaminen.
In a premeditated and systematic manner, the country's population and its intellectual, political and trade union leaders were repressed on a large scale.
FinnishOlen sitä mieltä, että meidän on asetettava ensisijaiseksi tavoitteeksemme tämän rikollisen toiminnan kukistaminen, ja on luotava strategia, jonka turvin siinä voidaan onnistua.
I also think that combating this criminal activity must be a priority concern for us, and a strategy must be devised to tackle it.
FinnishKuten Egypti tulee ehkä Turkin tavoin huomaamaan, valtion kukistaminen on paljon vaikeampaa, ja siksi Ergenekon-tapauksen tutkinta ja muut vastaavanlaiset tutkinnat ovat niin tärkeitä.
As Egypt, like Turkey, may yet discover, overthrowing the deep state is much harder and that is why the Ergenekon case and similar investigations are so important.