Cómo se dice "laki koskee" en inglés

FI

"laki koskee" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "laki koskee" en distintos contextos.

Traducciones similares para laki koskee en inglés

laki sustantivo
laki- adjetivo
English
koskea verbo

Ejemplos de uso para "laki koskee" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKaikkia on kohdeltava tasavertaisesti, ja laki koskee kaikkia.
I would like to stress this point; everyone must be treated equally, and the law applies to everyone.
FinnishLaki koskee soveltuvin osin myös irtaimen omaisuuden vaihtoa.
Where applicable, it also applies to the exchange of movable property.
FinnishOmassa maassani Ranskassa voimassa oleva samantyyppinen laki, joka koskee muuten myös alkoholia, tuntuu toimivan.
In fact, in France there is already a similar law in force which covers alcohol as well.
FinnishLaki koskee siis tulevaisuutta, ei tätä päivää.
In other words, we are legislating for the future, not for today.
FinnishPyytäisin myös komissiota huolehtimaan tulevissa ehdotuksissaan siitä, että laki koskee kaikkia.
And I would call on the Commission, when it is making proposals in future, to ensure that the law applies to everyone.
FinnishLaki koskee kaikkia, erityisesti komission jäseniä.
It is all the more sacred because it concerns rights.
FinnishVarapääministerin mukaan ehdotettu laki koskee kaikkia niitä, jotka edistävät homoseksuaalisuutta tai muita poikkeavia suuntauksia.
According to the deputy minister, the proposed law will affect all those who promote homosexuality or other deviations.
FinnishEhkä tulee mahdollisuus päästä pitemmälle hyväksymällä hallinnollinen laki, joka koskee unionin toimielimiä ja virastoja.
Perhaps there will be an opportunity to advance further through the adoption of an administrative law for the Union's institutions and agencies.
FinnishOlen täysin samaa mieltä arvoisan jäsenen kanssa siitä, että sekä Helms-Burtonin laki että D'Amaton laki, joka koskee Irania ja Libyaa, eivät ole hyväksyttäviä.
I fully agree with the honourable Member about the unacceptability not only of the Helms-Burton Act, but also of the D'Amato Act covering Iran and Libya.

Aprende otras palabras

Finnish
  • laki koskee

Más traducciones en el diccionario italiano-español de bab.la.