Cómo se dice "lakiesitys" en inglés

FI

"lakiesitys" en inglés

volume_up
lakiesitys {sustantivo}

FI lakiesitys
volume_up
{sustantivo}

lakiesitys
volume_up
law proposal {sustantivo}

Ejemplos de uso para "lakiesitys" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishToivon myös, että tämä lakiesitys saadaan nopeasti päätökseen ja toimeenpanoon.
I also hope that this legislative proposal is quickly adopted and implemented.
FinnishUganda: Bahatin lakiesitys ja homo- ja biseksuaalien sekä transseksuaalien syrjintä
Uganda: the Bahati Bill and discrimination against the LGBT population
FinnishEdellisen lisäksi komissiolle on ilmoitettu, ettei lakiesitys ole tullut voimaan.
Quite apart from this, the Commission has been informed that the bill has not come into force.
FinnishEsillä oleva esitys yhteisestä toiminnasta, jonkinlainen lakiesitys, on askel siihen suuntaan.
The present Community action, a form of draft law, is a step in that direction.
Finnishb) lakiesitys kuolemanrangaistuksen poistamiseksi sotaväen rikoslaista on jo annettu,
b) the bill to abolish the death penalty in the military penal code has already been drafted;
FinnishKasvihuonekaasujen rajoittamista koskeva kunnianhimoinen lakiesitys on edelleen jumissa senaatissa.
An ambitious bill on limiting greenhouse gas emissions is still stuck in the Senate.
FinnishDebrén lakiesitys saapuu parlamentin toiseen käsittelyyn.
The text of the draft Debré law is about to have its second reading in Parliament.
FinnishArvoisa puhemies, meillä on käsissämme perustaltaan hyvä lakiesitys.
Mr President, here we have what is basically a good measure.
FinnishEdellä mainittu lakiesitys saattaa tosiaan putkahtaa uudelleen esiin hetkellä millä hyvänsä.
The bill already mentioned may indeed reappear at any time.
FinnishTästä huolimatta Bahatin lakiesitys pahentaisi tilannetta entisestään.
However, the Bahati Bill would make things even worse.
FinnishItaliassa on ollut jo jonkin aikaa valmisteilla ”turvallisuuspaketiksi” kutsuttu lakiesitys.
The preparation of a bill under the name of a 'security package' had been in the pipeline for some time in Italy.
FinnishTämä on toisin sanoen vain lakiesitys, jossa niputetaan yhteen maahanmuutto, köyhyys ja turvattomuus.
In other words, what we have here is simply a bill which lumps together immigration, poverty and insecurity.
FinnishOlisi tarpeen julkistaa tarkka lakiesitys.
What is lacking is the publication of the exact draft laws.
FinnishAihe: Turkin joukkotiedotusvälineitä koskeva lakiesitys
Subject: Draft law on the media in Turkey
FinnishKun meillä on lakiesitys, joka on todella tärkeä kadunmiehelle ja -naiselle, kätkemme sen iltaistuntoon.
If we have a European legal text that really does matter to the man and woman in the street, we hide it in the night sitting.
FinnishLakiesitys ei mennyt läpi kahdesta syystä.
It is, however, unfortunate, how this came about.
FinnishTämä on vain lakiesitys ja toivon, että se ei mene läpi, vaikka tämä riippuukin amerikkalaisista kollegoistanne.
This is simply a proposal, and I hope that it will not become law, although this depends on your American opposite numbers.
FinnishUusi lakiesitys lisäisi pelkoa ja vihamielisyyttä maassa, jossa homo- ja biseksuaaleja sekä transseksuaaleja vainotaan jo ennestään.
The new bill will increase the climate of fear and hostility in a country where persecution of LGBT people is already under way.
FinnishUskomme myös - ja olemme tämän myös sanoneet - että hallituksen käsiteltävänä oleva lakiesitys sisältää keskeisten ihmisoikeuksien loukkauksia.
We also believe, and have said as much, that the present Bill in Nigeria contains violations of fundamental human rights.
FinnishOlemme kuitenkin edelleen huolissamme siitä, että nykyinenkin lakiesitys voi johtaa kansalaisjärjestöjen laillisen toiminnan rajoittamiseen.
However, we remain concerned that the present draft law could still lead to constraints on the legitimate activities of NGOs.