Cómo se dice "lama" en inglés

FI

"lama" en inglés

volume_up
lama {sustantivo}
EN

"lama" en finlandés

volume_up
lama {sustantivo}
FI

FI lama
volume_up
{sustantivo}

1. economía

lama (también: lamakausi, laskusuhdanne)
volume_up
depression {sustantivo}
1930-luvun lama aiheutui ylijäämäisten valtioiden omaisuuden haalimisesta.
The 1930s Depression was the result of hoarding by surplus countries.
Taantuman muuttuminen syväksi lamaksi lisäsi työttömyyttä ja yhteiskunnallisia jännitteitä, joiden poliittiset seuraukset johtivat toiseen maailmansotaan.
As the recession turned into a deep depression, unemployment and social tension grew and the political consequences of the tension led to the Second World War.

2. "tiibetinbuddhalainen opettaja"

lama
volume_up
lama {sustantivo}
Vetäytymällä poliittisesta elämästä Dalai Lama ei mitenkään luovu vastuustaan.
By withdrawing from political life, the Dalai Lama is in no way relinquishing his responsibility.
Dalai Lama saapuu huomenna vieraaksemme ja puhuu parlamentille.
The Dalai Lama will be our guest tomorrow and will address this Parliament.
Hänen pyhyytensä Dalai-lama vierailee huomenna parlamentissamme.
His Holiness the Dalai Lama will pay a visit to our Parliament tomorrow.

Ejemplos de uso para "lama" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTyöttömyys ja lama uhkaavat lisätä kuilua miesten ja naisten välillä työpaikalla.
Unemployment and recession risk widening the gap between men and women in the workplace.
FinnishHeti kun kansainvälinen talouskriisi pienentää Euroopan vientiä, lama alkaa jälleen.
As soon as an international economic crisis hits European exports, we are back in a recession.
FinnishEuroopassakin ostovoima on laskenut, luotot ovat kallistuneet ja lama häämöttää.
In Europe, too, purchasing power is down, credit has become more expensive and recession is looming.
FinnishKuten ministeri Carlgrenkin on todennut, lama on tehnyt päästövähennykset halvemmiksi.
Moreover, as Minister Carlgren has said, the recession has made it cheaper to reduce emissions.
FinnishHulluinta on, että lama on iskenyt jopa Dubaihin, mutta sitä ei huomaa hinnoista.
And what's crazy -- there's a recession going on, even in Dubai, but you wouldn't know by the prices.
FinnishLama on vähentänyt yritysten halua ottaa sijoitusriskejä ja toteuttaa innovaatioita.
The recession has reduced the inclination of companies to take investment risks and adopt innovations.
FinnishJuuri työntekijöitä lama nipistää, juuri heidän tulonsa ja elinolosuhteensa laskevat jatkuvasti.
It is they who feel the pinch of recession, constantly eroded incomes and falling living standards.
FinnishLama on alkanut, ja EU:n lainsäädäntö, kuten asiakirja, aiheuttaa enemmän taakkaa, ja kansantaloutemme uppoavat kuin kivet.
The recession has begun and under the burden of EU regulation such as, our economies are sinking like stones.
FinnishNyt on pyrittävä välttämään lama.
What we need to do now is prevent a recession.
FinnishTämä kaikki kuulostaa erittäin järkevältä, mutta toisaalta meitä uhkaa lama rahoitus- ja talouskriisin vuoksi.
This all sounds very sensible but, on the other hand, we are currently threatened by recession because of the financial and economic crisis.
FinnishNykyinen lama on jatkoa jo 20 vuotta kestäneelle Euroopan talouskasvun progressiiviselle ja suhdanteisiin liittyvälle hidastumiselle.
The current recession comes within an extended and gradual slowing down of the European growth trend of twenty years.
FinnishTämänhetkinen lama osoittaa, että rahoitusmarkkinoiden häiriöillä on tuntuvia kielteisiä sivuvaikutuksia reaalitalouteen.
The present recession proves that disturbances in the financial market have noticeable negative side-effects on the real economy.
FinnishOnko odotettavissa lama vai ei?
FinnishNyt tarvitsemme komission, joka pystyy toimimaan lama-aikana, komission, joka pystyy toimimaan Kööpenhaminassa tehtyjen päätösten mukaisesti.
What we need now is a Commission that functions in the recession, a Commission that functions under Copenhagen.
FinnishElämme kieltämättä lama-aikaa.
FinnishViimeaikainen lama on heikentänyt heidän asemaansa yhteiskunnassa, lisännyt heihin kohdistuvaa syrjintää ja ajanut heitä köyhyyteen.
The recent recession has lowered their position in society, increased discrimination against them and pushed them towards poverty.
FinnishLopuksi haluan sanoa, että Dalai-lama on yhtä tervetullut Irlantiin kuin Englannin kuningatar ja presidentti Obama, jotka ovat myös tulossa.
Finally, I want to say that he will be as welcome in Ireland as the Queen of England and President Obama, who are also coming.
FinnishNaisilla on yliedustus matalapalkka-aloilla, ja viime vuosien taloudellinen lama on kasvattanut naisten ja miesten välisiä palkkaeroja entisestään.
Women are over-represented in the low-pay sector, and the recent recession widened the gap between women's and men's earnings.
FinnishPlaneetalle ei voi sanoa "ole kiltti, anna vuosi pari lisäaikaa, meillä on lama" tai "ilmastoskeptikot saivat meidät epäröimään".
You cannot say to the planet: 'Could you please give us another year or two; there's a recession on', or 'The climate sceptics made us hesitate'.
FinnishMikäli vuoden 1999 tienoilla tulee taloudellinen lama, monet EMU: ssa mukana olevat maat joutuvat miinukselle.
If there is an economic recession around 1999, many of the EMU states will go into the red, and they will do anything they can to avoid sanctions.