Cómo se dice "lehdelle" en inglés

FI

"lehdelle" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "lehdelle" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "lehdelle" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishHänen Spiegel-lehdelle antamansa haastattelu herätti hieman huomiota.
His interview in Der Spiegel caused a furore.
FinnishMilloin annatte haastattelun The Sun -lehdelle, herra Blair, ja sanotte suoraan, milloin hallituksenne liittyy yhtenäisvaluuttaan?
When will you stand up to the Sun , Mr Blair, and actually say when your government will join the single currency?
FinnishAikaisemmin tällä viikolla entinen YK:n Sudanin erityislähettiläs Jan Pronk antoi suorasukaisen ja vilpittömän haastattelun Sudan Tribune -lehdelle.
Earlier this week, Jan Pronk, the former UN envoy to Sudan, gave a frank and honest interview to the Sudan Tribune.
FinnishSe on Guardian-lehdelle.
FinnishTed Williams -niminen toimittaja soitti ja kyseli minulta näkemistäni asioista, koska hän kirjoittaa artikkelia Audubon-lehdelle.
A writer named Ted Williams called me, and he was asking me a couple of questions about what I saw, because he's writing an article for Audubon magazine.
FinnishHaluaisin komission kertovan meille, yhtyykö se komission jäsen Bolkesteinin hollantilaiselle Volkskrant-lehdelle antamaan lausuntoon.
I would invite the Commission to tell us whether it backs the statements by Mr Bolkestein in the Volkskrant in the Netherlands or not, as the case may be.
FinnishHaluan käyttää puheenvuoroni esittäen lainauksen kenialaisen taloustieteilijän James Shikwatin Der Spiegel online -lehdelle 7. huhtikuuta 2005 esittämästä toteamuksesta.
I would like to use my speaking time to quote what the Kenyan economist James Shikwati said to Der Spiegel online on 7 April 2005.
FinnishBaskilaiselle lehdelle Egunkarialle kuudeksi kuukaudeksi asetettu kielto herättää kysymyksen siitä, onko baskimaa Euskadi oikeusvaltio.
The fact that the Basque newspaper Egunkaria has been banned for six months makes one wonder whether the Basque country is still within a country where the Rule of Law prevails.
FinnishEn hyväksy Il Messaggero -lehdelle antamianne lausuntoja, ja lisäksi ne ovat mielestäni täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä sanoitte meille täällä eilen illalla.
I think that the statements you made to Il Messaggero are unacceptable and furthermore are in complete contradiction with what you said here to us last night.
FinnishThe Sunday Times -lehti paljasti äskettäin, että pohjimmiltaan raportti perustui intialaisen tiedemiehen Syed Hasnainin New Scientist -lehdelle vuonna 1999 antamaan haastatteluun.
The Sunday Times has recently discovered that the report was ultimately based on an interview given to the New Scientist by an Indian scientist, Mr Hasnain in 1999.
FinnishTämä on hyvä päätös, ja tästä syystä olin syvästi loukkaantunut, että saksalainen komission jäsen ei kannattanut sitä joissakin Bild am Sonntag -lehdelle antamissaan lausunnoissa.
This is a good decision, and I am therefore deeply disappointed that the German Commissioner has shown a lack of solidarity in certain comments made in Bild am Sonntag.
Finnish0:29 Työskentelen Esquire-lehdelle, ja muutama vuosi sitten kirjoitin artikkelin nimeltä "Ulkoistettu elämäni", missä palkkasin tiimin Bangaloresta, Intiasta, elämään elämääni puolestani.
0:29 So, I work for Esquire magazine, and a couple of years ago, I wrote an article called "My Outsourced Life," where I hired a team of people in Bangalore, India, to live my life for me.
Aprende otras palabras
Finnish
  • lehdelle

Más traducciones en el diccionario español-francés de bab.la.