Cómo se dice "lehdistöltä" en inglés

FI

"lehdistöltä" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "lehdistöltä" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "lehdistöltä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishItalian perustuslain 21 pykälässä määrätään, ettei lehdistöltä saa vaatia lupia eikä sitä saa sensuroida.
Article 21 of the Italian Constitution decrees that the press may not be subject to authorisation or censorship.
FinnishHaluan, että tarkistatte hallitusten lisäksi kansalaisjärjestöiltä ja lehdistöltä, ovatko tietyt väitteet tosia.
I want you to check not only with governments, but also with NGOs and the press whether certain statements are true.
FinnishOlemme saaneet useita valituksia lehdistöltä, joka väittää, että emme äänestä riittävän pian keskustelujen jälkeen.
We get a great deal of complaints from the press who say that we do not vote quickly enough after we have had a debate.
FinnishAmsterdamin sopimus, joka allekirjoitettiin kaikessa hiljaisuudessa lehdistöltä, kruunasi hallitusten välisen konferenssin työn epäonnistumisen.
The Amsterdam Treaty, signed in the silence of the press, crowned the failure of the work of the Intergovernmental Conference.
FinnishArvoisa puhemies, kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti komission puheenjohtajan sanoja olimme muuten saaneet tietää asiasta lehdistöltä ja rohkenen kysyä häneltä erästä asiaa.
Mr President, I have listened with great interest to the words of the President of the Commission - moreover, the press was informative on the matter - and I would like to clarify one point.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, sekamelska, kaaos, halvaantuminen, kakofonia, katastrofi: lehdistöltä ei puutu sanoja kuvailla Euroopan ilmatilan sulkemista ja sen seurauksia.
(FR) Mr President, 'shambles', 'chaos', 'paralysis', 'cacophony', 'catastrophe', 'disaster': the press is not lacking for words to describe the closure of European airspace and its consequences.
FinnishArvoisa komission jäsen, kuten monet kollegani, sain lehdistöltä tiedon, että komissio aikoo leikata huomattavasti vähävaraisimmille henkilöille tarkoitetun ohjelman rahoitusta.
Like many of my fellow Members, Commissioner, I was informed by the press that the European Commission is planning to drastically cut funding for the Most Deprived Persons (MDP) programme.
FinnishTeemme niin erityisesti salataksemme visusti lehdistöltä sen - jotta se ei kertoisi kenellekään - että täällä todellakin käsitellään tärkeitä ihmisten elämään vaikuttavia asioita.
We do it particularly so as to keep it a deep, dark secret from the press so that they cannot let anyone know that we really do deal with important matters here that affect people's lives.

Aprende otras palabras

Finnish
  • lehdistöltä

Más en el diccionario inglés-español.