Cómo se dice "lehdistön" en inglés

FI

"lehdistön" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "lehdistön" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "lehdistön" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishVähempää ei kukaan voisikaan odottaa Daskalakin kaltaiselta lehdistön edustajalta.
Nothing less would be expected from a member of the press such as Mrs Daskalaki.
FinnishKirjassa syytetään Romaniaa suoraan vallitsevista lehdistön vapauden rajoituksista.
The book is an outright indictment of the prevailing press restraint in Romania.
FinnishTämä johtaa sensuurin lisääntymiseen, lehdistön- ja sananvapauden vähenemiseen.
This leads to more censorship and less freedom of the press and freedom of speech.
FinnishLehdistön on vuorostaan kyettävä kertomaan tapahtumista vapaasti ja luotettavasti.
As for the press, it must be free to cover the events and to do so in safety.
FinnishLehdistön riippumattomuus ja vapaus on ehdottoman tärkeää demokratian kannalta.
Independence and freedom of the press is of utmost importance for democracy.
FinnishNäin ollen tiedonvälitys ei ole enää pelkästään ammattimaisen lehdistön varassa.
Thus news coverage is no longer dependent solely on the professional press.
FinnishEmme ole yksi julkisuuden osanen, joka saa tietää itsestään lehdistön välityksellä.
We are not just members of the public who should find out through the press.
FinnishTämän osoittaa myös lehdistön - osittain myös luotettavan lehdistön - tietämättömyys.
The ignorance of the press - sometimes the quality press - also confirms this view.
FinnishMinun mielestäni lehdistön pitäisi lopultakin korjata tapojaan tässä asiassa.
It is my view that when it comes down to it the press has to reform itself.
FinnishTiedämme että lehdistön vapaus ja julkituotu kansalaismielipide ovat demokratian keuhkot.
A free press and informed public opinion are the heart and soul of a democracy.
FinnishOpposition lehdistön ja ihmisoikeuksien puolustajien häirintää tehostetaan.
Harassment of the opposition press and of human rights defenders is being stepped up.
FinnishLehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus on todella suuri ongelma Venäjällä.
In Russia, freedom of the press and of the media is a really major problem.
FinnishLehdistön rooli liittyen demokratiaan on alueellamme itsestään selvä.
In our region there seems to be an obvious link between the media and democracy.
FinnishVietnam rajoittaa yhä lehdistön toimintaa ja valvoo tarkasti Internetin käyttäjiä.
Vietnam still restricts the press and tightly oversees internet users.
FinnishLehdistön mukaan oma maani olisi yksi tämän mietinnön suorista maaleista.
According to the media, my country would be one of the direct targets of this report.
FinnishAjattelen matkustamisen, ilmaisun, kaupan, lehdistön ja uskonnon vapautta.
I am thinking of freedom of travel, of speech, of trade, of the press and of religion.
FinnishItse olisimme mielellämme lisänneet niihin vielä lehdistön sananvapauden.
We should also have liked to see one on freedom of speech in relation to journalists.
FinnishLehdistön vapautta ei ole vaarannettu, eikä vaaranneta tulevaisuudessakaan.
The freedom of the press has not been in any danger and nor will it be.
FinnishEdellytyksenä tälle on lehdistön vapaus, joka on kuitenkin vaarassa.
The precondition for all this is freedom of the press. But that is now in jeopardy.
FinnishLehdistön hengissä pitämiseksi sille on luotava Euroopan tasolla säännellyt olosuhteet.
To keep the press alive we need to create regulations at European level.

Aprende otras palabras

Finnish
  • lehdistön

Además bab.la te proporciona el diccionario italiano-español para más traducciones.