Cómo se dice "lehmille" en inglés

FI

"lehmille" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "lehmille" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "lehmille" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTosiasia on kuitenkin, että EU on 200 000 virtuaalilehmän ylpeä omistaja: lehmille maksetaan tukia, vaikkei niitä ole olemassakaan.
It is a fact, however, that Europe is the proud owner of 200 000 virtual cows that receive subsidies even though they do not exist.
FinnishNäiden sairauksien ja kloonien suuren koon takia klooneja kantaville lehmille tehdään keisarinleikkauksia useammin kuin tavallisen raskauden yhteydessä.
These disorders and the large size of clones make caesareans more frequent in cattle carrying clones than in conventional pregnancy.
FinnishEdes BSE-kriisin syyt eivät olleet korkeimman kädessä, vaan kriisi johtui siitä, että lehmille syötettiin toisia lehmiä, mikä on täysin vastoin hyvää karjanhoitokäytäntöä.
Even the BSE crisis was not sent down from on high, but was caused by cows being fed to cows, completely contrary to any sense in good farming practice.
FinnishSomatotropiini aiheuttaa lehmille utaretulehduksen, mutta jos joku kollega täällä ruiskuttaa itseensä somatotropiinia, hänen rintansa paisuu ehkä vähän, mutta hän ei kuitenkaan kuole.
Somatotrophin can cause mastitis in cows, but if we were to inject ourselves with it, we might experience a swelling in the chest, but it would not kill us.

Aprende otras palabras

Finnish
  • lehmille

Además bab.la te proporciona el diccionario español-portugués para más traducciones.