Cómo se dice "lehteä" en inglés

FI

"lehteä" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "lehteä" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "lehteä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Finnish   Arvoisa puhemies, minulle on sanottu, että on aika kääntää lehteä, joten teen sen.
   Mr President, I have been told that the page must be turned. I am turning it.
FinnishLukiessani tänä aamuna Süddeutsche Zeitung -lehteä en tullut siitä vakuuttuneeksi.
Reading this morning's Süddeutsche Zeitung , I am not sure that he is.
FinnishEmme voi vain kääntää uutta lehteä ja teeskennellä, että mitään ei ole tapahtunut.
We cannot just turn the page and pretend that nothing has happened.
FinnishEmme voi vain keskustella tilanteesta, vaan meidän on toimittava ja käännettävä lehteä.
We cannot just talk about the situation, we have to take action, we have to turn the page.
FinnishMiten voidaan patentoida lehden solut, ellei itse lehteä patentoida?
Can one patent the cells of a leaf without patenting the leaf itself?
FinnishYllätyin todella lukiessani 13. marraskuuta ilmestynyttä Frankfurter Allgemeine Zeitung -lehteä.
I was extremely surprised by what I read in the Frankfurter Allgemeine Zeitung of 13 November.
FinnishLehteä julkaistaan parhaillaan paperiversiona eikä kukaan lue sitä.
This is currently published in paper and nobody reads it.
FinnishPidin lehteä, josta minut haastettiin teininä oikeuteen.
I wrote a magazine, was prosecuted for it when I was a teenager.
FinnishHän toimitti täysin asiallista lehteä, joka ei loukkaa ketään ja on vakavasti otettava, tieteellinen lehti.
A perfectly proper journal. A journal that does no harm to anyone.
Finnish0:15 Hei, olen Micheal Shermer, Skeptics Society:n johtaja, yhdistyksen joka julkaisee Skeptic-lehteä.
0:15 Hey, I am Michael Shermer, the director of the Skeptics Society, the publisher of "Skeptic" magazine.
FinnishHän ei ole haastanut lehteä oikeuteen, joten voi vain olettaa, että hän pitää kirjoitusta totuudenmukaisena.
He has not sued the magazine, so one can only presume that he accepts that their portrayal is accurate.
FinnishTämän toteamiseksi ei tarvitse kuin lukea muutaman viime viikon aikana ilmestyneitä -lehtiä taiviime perjantain -lehteä.
Suffice to look at the of the past few weeks, but also Friday’s .
FinnishKylän kaksikielistä lehteä ei enää julkaista.
The bilingual village paper is not published any more.
FinnishLainaan tämänaamuista Times-lehteä: "Ylähuoneen kansanedustajat vaativat Brysseliä pulittamaan takaisin EU:n budjetista riihikuivaa rahaa.
I quote from this morning’s : ‘Peers tell Brussels to give back cash from EU budget’.
Finnish   Arvoisa puhemies, haluaisin edelleen lainata -lehteä: "Kukaan ei voi pysäyttää Franz-Hermann Brüneriä.
   Mr President, I would like to continue quoting from : ‘There is no one who can stand in Franz-Hermann Brüner’s way.
FinnishEhkä hänen pitäisi kertoa herra Blairille, että tämä vastustaisi herra Murdochia ja Sun-lehteä ja julistaisi olevansa euron puolella.
Perhaps he ought to tell Mr Blair to stand up to Mr Murdoch and the Sun and declare in favour of that.
FinnishOlen lukenut The European Voice -lehteä, ja lehden mukaan komissaarit saavat eroamalla itselleen kolmen vuoden erorahan.
I read in the 'European Voice' that on their resignation, the Commissioners would receive a three year severance package.
FinnishMielenkiinnosta halusin tietää, kuinka moni katalaaninkielinen tilasi tätä lehteä katalaaninkielisenä.
I thought it would be interesting to find out how many Catalan-speaking citizens have requested a subscription for this magazine in its Catalan version.
FinnishPäätöslauselmahan asettuu tukemaan niitä 30 venäläistä lehteä, jotka julkaisivat eilen erityisen liitteen Andrei Babitskista.
Indeed, it is in line with some thirty Russian media bodies which yesterday distributed a special issue on Andrey Babitsky free of charge.
FinnishOn mahdotonta lukea lehteä tai kuunnella radiota tai televisiota törmäämättä tietotekniikan ja digitalisoinnin uuteen kehitykseen.
You cannot open a newspaper or put the radio or television on without being confronted by new developments in the IT or digitalisation sectors.

Aprende otras palabras

Finnish
  • lehteä

Más traducciones en el diccionario francés-español de bab.la.