Cómo se dice "lehteen" en inglés

FI

"lehteen" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "lehteen" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "lehteen" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishHän oli toimittaja lehdessä nimeltä ID, ja teki minusta lehteen kansijutun.
She was the editor then of a magazine called ID, and she gave me a cover story.
FinnishHän kirjoitti joitakin päiviä sitten tärkeän artikkelin New York Times -lehteen.
He wrote a remarkable article in the 'New York Times' a few days ago.
FinnishHänet tuomittiin kirjoituksistaan tähän lehteen 14 vuoden ja 10 kuukauden vankeuteen.
For his articles in that paper he was sentenced to imprisonment for 14 years and 10 months.
FinnishSilloin vertasin vuosittaisen laskun käyrää linjaa putoavaan lehteen.
At the time, I compared the curved line of the year-on-year decline to a falling leaf.
FinnishOlisin tehnyt rangaistavan teon, jos olisin tosiaan sanonut sen, mitä lehteen painettiin.
Had I really said the things that were printed, I would have made myself liable to prosecution.
FinnishSama suositus liittyy myös Euroopan unionin viralliseen lehteen ja sen sähköiseen julkaisuun.
The same recommendation also relates to the Official Journal and electronic publication thereof.
FinnishHaluan viitata tässä viime lauantain NRC Handelsblad -lehteen.
Just take a look at last Saturday's Nieuwe Rotterdamse Courant .
FinnishMitä Viralliseen lehteen tulee, tarvittaviin aloitteisiin ryhdytään lehden julkaisemiseksi sähköisessä muodossa.
With regard to the Official Journal, the initiatives for publication on-line will be taken.
FinnishYrityksestä otetaan joka aamu tietokoneen avulla yhteys Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen.
Every morning it logs on to the Official Journal.
FinnishTieteelliset julkaisuesteet -- jos tutkimus koskaan lähetetään Nature-lehteen, toivottavasti se hyväksytään.
The scientific embargo -- if ever has been to submitted to "Nature," hopefully, it will be accepted.
FinnishSe on myös kirjattu viralliseen lehteen.
It is therefore recorded in the Official Journal.
FinnishIlokseni havaitsin, että pääministerin tämänaamuiseen Times-lehteen kirjoittamassa artikkelissa todellakin vahvistetaan tämä näkemys.
I am glad to see that the article by the Prime Minister in today's Times effectively confirms that.
FinnishSiitä kirjoitettiin arvostelu kauppaministeriön sisäiseen lehteen. Se sai monia myönteisiä arvosteluja.
A relevant article was published in the journal belonging to the Ministry of Foreign Trade, and the book received many positive reviews.
FinnishTätä kysymystä ei hoideta vain panemalla ilmoitus viralliseen lehteen, vaan kyseessä on aktiivinen, jatkuva prosessi.
This is something which is not just handled by putting a notice in the Official Journal; it is an active, ongoing process.
FinnishMielestäni on täysin itsestään selvää, että koko EY:n viralliseen lehteen (EYVL) on voitava vapaasti tutustua Internetissä.
As far as I am concerned, it is transparently clear that there should be free access on the Internet to the whole of the OJEC.
FinnishSiksi ryhmäni tärkeimpänä painopisteenä on saada tämä asia nyt lopultakin päätökseen ja saada se EY:n viralliseen lehteen.
My group' s first priority, therefore, is to bring this issue to an end at long last and to have it published in the Official Journal.
FinnishLisättäköön vielä, että vuosien ajan kollegani ja ystäväni Manolis Mavrommatis ja minä kirjoitimme urheilua käsitteleviä artikkeleita samaan lehteen.
I should of course add that for years my fellow Member and friend Mr Mavrommatis and I were writing sports articles for the same paper.
FinnishArvoisa puhemies, olen saanut kollegaltani Nuala Ahernilta kirjeen, jossa hän kertoo lähettäneensä artikkelin The Parliament Magazine -lehteen.
Mr President, I received a letter from my colleague Nuala Ahern, in which she states that she submitted an article to The Parliament's Magazine.
FinnishAikooko komissio seuraavien kahden vuoden kuluessa huolehtia siitä, että Internetissä voi vapaasti tutustua EY:n viralliseen lehteen kokonaisuudessaan?
Will the Commission endeavour, within the next two years, to ensure that there is free access to the entire Official Journal on the Internet?
FinnishHän saattaa muistaa, että onnittelin häntä, koska hän oli kirjoittanut lehteen artikkelin, jossa hän onnitteli parlamenttia sisämarkkinoiden pelastamisesta.
He may remember that I complimented him because he had written an article in a journal complimenting Parliament on rescuing the internal market.
Aprende otras palabras
Finnish
  • lehteen

Más traducciones en el diccionario español-italiano de bab.la.