Cómo se dice "lehtiin" en inglés

FI

"lehtiin" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "lehtiin" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "lehtiin" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTiedämme, mitä kertomusten alustaville luonnoksille tapahtuu, ne vuodetaan julkisuuteen, ne päätyvät lehtiin.
We know what happens with preliminary draft reports: they are leaked, they get into the newspapers.
FinnishLehtiin alkoi ilmestyä pieniä ilmoituksia, joissa tarjottiin mahdollisuutta vaihtaa tilava huoneisto Varsovassa makuupussiin New Yorkissa.
Small adverts began to appear in the press, offering to exchange spacious flats in Warsaw for sleeping bags in New York.
FinnishNäin täytettiin keskeinen vaatimus, ettei "lähetysten tasapuolisuutta" sovellettaisi verkkoon, blogeihin, keskusteluihin ja ulkomaisiin lehtiin.
The key requirement that 'balanced coverage' would not apply to websites, blogs, debates and foreign newsletters was met.
FinnishOnko paras tapa edistää rauhan asiaa todella matkustaa Bagdadiin päästäkseen lehtiin ja joutua mahdollisesti Irakin hallinnon manipuloitavaksi?
Is the best way to advance the cause of peace really to travel to Baghdad for a photo opportunity and risk being manipulated by the Iraqi regime?
FinnishViimeinen kysymys: mikäli alankomaalaisiin lehtiin on uskominen, komissaari Fischler on ylistänyt Alankomaiden sikatalouspolitiikkaa.
My final question is this: if the Dutch newspapers are to be believed, Commissioner Fischler has praised the Netherlands' policy on pigmeat production, which includes a quota system.

Aprende otras palabras

Finnish
  • lehtiin

Más traducciones en el diccionario italiano-español.