Cómo se dice "lehtimiehiä" en inglés

FI

"lehtimiehiä" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "lehtimiehiä" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "lehtimiehiä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishHän tapasi kansalaisjärjestöjen johtajia, lehtimiehiä ja tavallisia ihmisiä Togossa.
He met leaders of NGOs, journalists and ordinary people in Togo.
FinnishRiippumattomia lehtimiehiä murhataan, kuten kävi Anna Politkovskajalle.
Independent journalists such as Anna Politkovskaya were murdered.
FinnishÄskettäisten selontekojen mukaan muitakin lehtimiehiä on pidätetty.
Recent reports suggest that more journalists have been arrested.
FinnishLehtimiehiä ja ihmisoikeusaktivisteja uhkaillaan taas.
Journalists and human rights activists are once again being threatened.
FinnishLehtimiehiä estettiin tekemästä tehtäviään, heitä lyötiin, heidät kaadettiin maahan ja heidät pysäytettiin.
The journalists were prevented from doing their job and were beaten up, thrown to the ground and arrested.
FinnishOppositiojohtajia ja lehtimiehiä on mukiloitu.
Opposition leaders and journalists have been beaten up.
FinnishLehtimiehiä vastaan nostetaan syytteitä.
FinnishEnsimmäinen mielenosoitus tukahdutettiin väkivalloin, lehtimiehiä painostettiin ja raporttien mukaan tehtiin mielivaltaisia pidätyksiä.
The first demonstration was put down violently, pressure was put on journalists and arbitrary arrests were reported.
FinnishLehtimiehiä syytetään kunnianloukkauksista ja vangitaan, koska he ovat ilmoittaneet julkisesti poliittisten vastuuhenkilöiden tekemistä kavalluksista.
Journalists are indicted for libel and thrown into prison for denouncing the evils committed by senior politicians.
FinnishSilti on järkyttävää, että lehtimiehiä ja ihmisoikeuksien puolustajia vastaan suunnattuja iskuja ei tutkita ja selvitetä riittävän perusteellisesti.
Nevertheless, it is shocking that attacks on journalists and human rights activists are not prosecuted with the necessary vigour.
FinnishMeidän on myös vaadittava, että Nepalin hallitus suojelee ihmisoikeusaktivisteja, lehtimiehiä ja poliittisia johtajia sellaisilta menettelyiltä.
We must also demand that the Nepalese Government protects human rights activists, journalists and political leaders from such practices.
FinnishTiedämme varmasti, että sensuuria harjoitetaan ja että lehtimiehiä karkotetaan ja pidätetään, usein ilman että heidän perheilleen ilmoitetaan asiasta.
We know for certain that censorship is taking place and that journalists are being dismissed and arrested, often without their families being informed.
FinnishNyt kuitenkin tiedän Surinamin vallanpitäjien tietävän, että tätä parlamenttia on informoitu maan tilanteesta - ehkä tämä suojelee lehtimiehiä edes vähän.
At least I now know that the Surinam government is aware that this Parliament has been informed, and perhaps it will also protect the journalists a little.
FinnishSanomalehtiä suljetaan ja lehtimiehiä, jopa ulkomaalaisia kirjeenvaihtajia, ahdistellaan ja tuomitaan sakkoihin.
Press freedom is virtually non-existent now, with newspapers being suspended and journalists, including foreign correspondents, harassed or fined.
FinnishHän on jälleen erottanut yhden pääministerin, ja kymmeniä poliitikkoja, ihmisoikeustaistelijoita ja lehtimiehiä on pidätetty ja määrätty kotiarestiin.
He has dismissed yet another prime minister, and dozens of politicians, human rights activists and journalists have been taken into custody or placed under house arrest.
FinnishArvoisa puhemies, voimme tuntea vain vastenmielisyyttä ja tuomita nämä El Ejidossa tapahtuneet, marokkolaisia lehtimiehiä vastaan suunnatut todelliset lynkkausvälikohtaukset.
Mr President, one cannot but feel disgust and indignation at the scenes of lynching, no less, of Moroccan day labourers which took place in El Ejido.
FinnishVuosi sitten espanjalainen tuomari määräsi ainoan baskinkielisen päivälehden lopetettavaksi ja tuomitsi useita lehtimiehiä vankilaan – osa heistä on siellä edelleen.
A year ago, a Spanish judge ordered the closure of , the only daily newspaper in the Basque language, and imprisoned several journalists – some are still in prison.
FinnishKun valtion viranomaiset alkavat sulkea sanomalehtiä, kun he alkavat uhkailla tai vangita lehtimiehiä, on tämä varma merkki siitä, että ihmisoikeudet ja vapaudet ovat murenemassa.
When state authorities start to close down newspapers, when they start to harass or imprison journalists, it is a sure sign that human rights and freedom are crumbling.
FinnishTotuus on, ettemme kaikki ole tasa-arvoisia sananvapauden osalta Internetissä, ja jotkin valtiot ovat alkaneet kieltää kansalaisia, lehtimiehiä ja muita ihmisiä ilmaisemasta mielipiteitään.
The fact is, we are not all equal when it comes to freedom of expression on the Internet, and some States have begun to ban citizens, journalists and others from expressing themselves.

Aprende otras palabras

Finnish
  • lehtimiehiä

Busque más palabras en el diccionario alemán-español.