Cómo se dice "leikkikalu" en inglés

FI

"leikkikalu" en inglés

volume_up
leikkikalu {sustantivo}
EN

FI leikkikalu
volume_up
{sustantivo}

leikkikalu (también: teerenpeli, epämuodostuma, uhkapeli, pelaaminen)
volume_up
sport {sustantivo}

Ejemplos de uso para "leikkikalu" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMe emme salli, että ihmisoikeuksista tehdään populistisen pelottelun leikkikalu.
We will not allow human rights to become a plaything for populist scaremongering.
FinnishMe emme tahdo saada viidettä puiteohjelmaa vaikuttamaan " poikien leikkikalu" -ohjelmalta.
We do not want to risk the fifth framework programme looking like a 'toys-for-the-boys' programme.
FinnishEurooppa ei saa olla muiden hahmotteleman kohtalon leikkikalu.
Europe cannot be a plaything of destiny, a destiny plotted by others.
FinnishTällä hetkellä Moldova on leikkikalu Venäjän karhun kourissa.
At present, Moldova is a plaything in the hands of the Russian bear.
FinnishSe on leikkikalu ja sen nimi on "sormitykki".
It’s a toy; it’s called a "finger blaster."
FinnishYleishyödylliset palvelut kuuluvat niille, jotka niitä käyttävät; ne eivät ole rajoittamattomien markkinoiden leikkikalu.
Services of general interest are the business of the people who use them; they are not to be the plaything of an unrestricted market.
FinnishKuunnelkaa sosiaalista sydäntänne ja huolehtikaa siitä, että sisämarkkinoista tulee kaikkien markkinat eikä ainoastaan suuryritysten leikkikalu.
Follow your social heart and ensure that the internal market becomes a market for everyone, not just the plaything of large companies.
FinnishArvoisa puhemies, pysyvä rahasto on kallis leikkikalu, jonka avulla poliittinen eliitti voi kätkeä sen tosiasian, että joihinkin rahaliiton valtioihin ei voi luottaa.
Madam President, that permanent fund is an expensive toy which allows the political elite to conceal the fact that some countries cannot be trusted in a Monetary Union.
FinnishJäsen Poetteringin joukkio näyttää huolehtivan pikemminkin siitä, että komission seuraavasta puheenjohtajasta tulee sen leikkikalu, kuin puheenjohtajan ohjelman sisällöstä.
Mr Poettering's platoon seems more concerned about making the next President of the Commission their political plaything than about the content of his or her programme.
FinnishTehdäkseni tämän täysin selväksi, uuden yksikön ei pidä olla yksinomaan ulkoministerien leikkikalu, vaikka he ovat loukkaantuneita siitä, etteivät enää kuulu Eurooppa-neuvostoon.
To be quite clear about this, the new service must not be the exclusive toy of the Foreign Ministers, who feel insulted that they will no longer be included in the European Council.