Cómo se dice "-llä" en inglés


¿Querías decir ?-lla
FI

"-llä" en inglés

EN

FI -llä
volume_up
{preposición}

-llä (también: kanssa, avulla, -lla, luona)
volume_up
with {prp.}
Päävastuu yhteensovittamisesta on ETYJ: llä.
But the ultimate responsibility for coordination rests with the OSCE.
BMW:llä on ollut jo kauan markkinoilla katalysaattorilla varustettu moottoripyörä.
BMW have had a motorcycle equipped with a catalytic converter on the market for a long time.
Eurooppalaisten on unohdettava politikointi pienellä p:llä ja turha keskustelu.
We in Europe must leave behind politics with a small 'p' and pointless discussions.

Ejemplos de uso para "-llä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishLopuksi totean lyhyesti, että EIP:llä on ongelmia myös kehitysyhteistyön alalla.
To conclude briefly - the EIB is also having problems in the area of development.
FinnishSri Lankan demokratialla on pidempi historia kuin 22:llä EU:n 27 jäsenvaltiosta.
It has a longer history of democracy than 22 of the 27 Member States of the EU.
FinnishNäin ollen 57:llä prosentilla Erasmus-opiskelijoista on taloudellisia vaikeuksia.
We see that more than 57% of Erasmus students encounter financial difficulties.
FinnishToivottavasti olette yhtä mieltä siitä, että IASB:llä on tehtävää tälläkin alalla.
I hope you will agree that there is also work for the IASB to do in that area.
FinnishEurooppalaisten on unohdettava politikointi pienellä p:llä ja turha keskustelu.
We in Europe must leave behind politics with a small 'p' and pointless discussions.
FinnishEnsinnäkin ENP:llä vakiinnutetaan kumppanuuteen ja yhteistyöhön perustuva strategia.
Firstly, the ENP consolidates a strategy based on partnership and cooperation.
FinnishHän hyväksyi sen Larry King Live showssa CNN:llä kuusi ja puoli vuotta sitten.
She did this on the "Larry King Live" show on CNN six and a half years ago.
FinnishTämä päätäntävalta ei saa olla pelkästään Euroopan valtaeliitillä ja EKP: llä.
This regulatory power should not be left to the European political élite and the ECB.
FinnishKollega Deprez'llä on käytännössä oikeus vaatia nykyistä runsaampaa läsnäoloa!
In this specific case Mr Deprez has a right to have better attendance than he has now.
FinnishToinen kysymykseni on, onko BSE:llä mitään tekemistä yrityksen koon kanssa?
My second question is does BSE have anything to do with the size of the farm?
FinnishKäytännössä EKP:llä on paljon muitakin tehtäviinsä liittyviä julkaisuja.
Besides that, the ECB produces a wide range of other task-related publications.
FinnishValtio - isolla v: llä - antaa määräyksiä, joita se ei selittele kenellekään.
The State - with a capital 'S' - takes measures for which it is accountable to no-one.
FinnishKäytä SkyDrive-sovellusten avulla tiedostojasi Windows Phonella, iOS:llä ja Androidilla.
Use the SkyDrive apps for accessing your files on Windows Phone, iOS, and Android.
FinnishAOL:llä ja NTL:llä on erinomainen maine, mutta muut eivät hoida tehtäväänsä.
AOL and NTL have excellent reputations, but others are not doing the job.
FinnishKatso, miten voit muuttaa PC:n omanlaiseksesi Windows 8:lla ja Windows RT:llä.
Discover new ways to personalize your PC with Windows 8 and Windows RT.
FinnishHerra Dupuis´llä on puheenvuoro Euroopan radikaaliallianssin puolesta.
Mr Dupuis has the floor, on behalf of the Group of the European Radical Alliance.
FinnishNäistä 19 henkilöstä 17:llä oli pieni yritys, joka työllisti enintään kolme henkilöä.
Of those 19, 17 were small businesses that employed three people or less.
FinnishYhteisellä rahapolitiikalla ja EKP:llä on edessään suuria haasteita tulevina vuosina.
The common monetary policy and the ECB will face great challenges in forthcoming years.
FinnishEKP:llä ei ole käteiskonttoria eikä se osallistu käteisoperaatioihin.
The ECB does not have a cash office and is not involved in any cash operations.
FinnishSuomea koskevaa tietoa saa 15:llä kielellä osoitteesta Infopankki.fi.
Information on Finland is available in 15 languages on the website Infopankki.fi.