Cómo se dice "luetella" en inglés

FI

"luetella" en inglés

FI luetella
volume_up
[luettelen|luetellut] {verbo}

luetella (también: laskea, listata)
Luettelen lyhyesti saavutetut parannukset.
Allow me to briefly enumerate the improvements achieved.
Minun ei tarvitse luetella niitä enää uudelleen, vaikka se ehkä olisikin välttämätöntä, mutta se ei onnistu minuutissa.
We agree with the criticisms and I shall not enumerate them again; perhaps I should but one minute does not give me enough time.
Tässä yhteydessä ei ole tarpeen luetella mietinnössä esitettyjä erinomaisia aloitteita ja mahdollisuuksia, koska jokainen voi lukea ne siitä itse.
I shall not spend any time enumerating the really good initiatives and options it contains, because we can all read that for ourselves.
luetella (también: listata, kuunnella)
Ei todellakaan ole riittävää luetella, mitä kokouksia esityslistalla on.
It really is not enough to list the meetings which are on the agenda.
En voi luetella kaikkia näitä säädöksiä, mutta mainitsen esimerkkeinä muutaman.
I cannot list them all, but let me highlight some as an example.
En aio luetella tarkistuksia, jotka ovat tässä mielessä hyödyllisiä.
I will not list the amendments that are useful in this respect.
luetella
luetella (también: lausua, resitoida)

Ejemplos de uso para "luetella" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMinun ei tarvitse luetella jo mainittuja yksityiskohtia vielä kerran kohta kohdalta.
I do not want to go through the details already mentioned again point by point.
FinnishEn aio luetella lisää esimerkkejä, koska maailma on niin suuri ja kauhea paikka.
I shall not give any further examples, since the world is such a big and terrible place.
FinnishEdut voidaan luetella nopeasti: pystytään käyttämään räätälöityjä toimenpiteitä.
The advantages can be listed quickly enough: Measures can be tailored to specific situations.
FinnishOlen kiitollinen kaikille minua tukeneille, mutta en nyt voi tässä luetella heitä kaikkia.
I am grateful to all those who have supported me; I cannot name them all.
FinnishVienti kasvoi ja ulkomaisia suoria investointeja voidaan luetella useita.
Exports have increased and direct foreign investments have been noted.
FinnishSama koskee useita muita seikkoja, joita en aio nyt luetella.
The same goes for a series of other points which I do not intend to mention here.
FinnishEn halua tässä luetella kaikkia EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyöhön liittyviä asioita.
I do not want to launch here into an inventory of EU-US cooperation. My point here is different.
FinnishJo pelkästään Kreikasta voisin, surullista kyllä, luetella monia esimerkkejä.
There are, unfortunately, numerous examples from Greece alone.
FinnishVoisin luetella muutaman tusinan verran samanlaisia, mutta te tunnette tämän aiheen minua paremmin.
I could cite dozens more, but you are better acquainted with this subject than I am.
FinnishNiitä voitaisiin luetella vielä lisää, mutta muut kollegani ovat puhuneet niistä jo tarpeeksi.
Still others could be listed, and other speakers have already spoken about them sufficiently.
FinnishTiedän, että siinä ei luetella kaikkia käytössämme olevia välineitä ja että muitakin voidaan lisätä.
I am aware that not all the means available to us are listed and that others can be added.
FinnishMutta miksi nykyisiä lainsäädäntötoimia, niitä, jotka jatkuvat vuonna 2007, ei luetella?
Why, though, are the existing legal acts, the ones to be continued in 2007, not listed alongside them?
FinnishVoisiko hän luetella meille, mitkä valtiot suhtautuvat sallivimmin näin vakavaan aiheeseen?
Does that mean he wants us to align ourselves on the most laissez-faire States in such a serious area?
FinnishMitä tarkoittaa, ettei minulla ole aikaa luetella heitä kaikkia?
What is the significance of not having time to name them all?
FinnishSallittakoon minun kuitenkin ensin luetella yksityiskohtaisesti tämän vuoden merkittävimmät aloitteet.
But first, let me describe the Commission's major initiatives for this year in greater detail.
FinnishEU:ssa on jo ryhdytty useisiin tämänsuuntaisiin toimiin, joita en halua tässä sen pitemmälle luetella.
The EU has already taken several measures towards this, which I will not go into any further here.
FinnishEn aio edes luetella, kuinka monia ihmisoikeuksia se rikkoo.
I will not even count how many human rights it violates.
FinnishSyitä on miljoonia, mutta en nyt aio luetella niitä kaikkia.
A million things I do not intend repeating right now.
FinnishEn haluaisi nyt taas luetella, mitä tärkeitä ongelmia ilmailu- ja avaruusteollisuuden on selvitettävä.
I do not wish at this point to go over again all the major problems facing the aviation and space industries.
FinnishHaluaisin luetella kaikkien näiden henkilöiden nimet teille.
I would like to say each of their names to you.