Cómo se dice "lyödä lukkoon" en inglés

FI

"lyödä lukkoon" en inglés

FI lyödä lukkoon
volume_up
{verbo}

1. general

lyödä lukkoon (también: viimeistellä)
lyödä lukkoon (también: sopia, kiinteyttää)
lyödä lukkoon (también: ratkaista, kiinnittää, sopia, korjata)
Eurooppa-aatetta ei ole koskaan lyöty lopullisesti lukkoon, eikä sitä lyödä lukkoon nyt tämän uuden sopimuksen sanamuodoissakaan.
The European idea has never been fixed, and it will not now be fixed in the wording of this new Treaty.
lyödä lukkoon (también: jäähdyttää, jäätyä, jäädyttää)

2. economía

lyödä lukkoon (también: päättää jostakin)

Ejemplos de uso para "lyödä lukkoon" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishSiksi on myös hyvin vaikeaa lyödä lukkoon yhteinen ja yhtenäinen strategia koko alueella.
It is also very difficult to establish a common strategy for the whole region.
FinnishTätä ei todellakaan lyödä lukkoon keskusteltavana olevalla sopimuksella.
This will certainly not be established by the agreement under discussion.
FinnishParlamentti on aikaisemmin vaatinut, että lähetystöjen enimmäismäärä pitäisi lyödä lukkoon.
In the past Parliament has insisted that there should be a ceiling on the number of delegations.
FinnishToivomme, että menettelyt voidaan lyödä lukkoon mahdollisimman pian.
We hope that the procedures can be finalised as soon as possible.
FinnishHaluaisin lyödä lukkoon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan uudet puitteet tänä syksynä.
I hope to finalise the new framework for research, development and innovation this autumn.
FinnishMeidän tehtävänämme on siis lyödä lukkoon vuoteen 2013 asti noudatettava politiikka.
So it is now up to us to establish a policy up to 2013.
FinnishMielestäni tässä vaiheessa ei ole oikea hetki lyödä lukkoon päivämääriä.
I do not think it is right to set a date at this point.
FinnishToiseksi haluamme lyödä lukkoon valmistajan vastuun.
Secondly, we want to establish the fact that the manufacturer is liable.
FinnishMeidän on onnistunut tehdä päätöksiä monilla eri aloilla, lyödä lukkoon asioita ja hyväksyä lainsäädäntöä.
In many areas, we have been able to take decisions, overcome difficulties and adopt legislation.
FinnishJos todella hyväksymme tämän kompromissin myöhemmin tänään, direktiivi voidaan lyödä lukkoon ensimmäisessä käsittelyssä.
If we actually adopt this compromise later on today, the directive can be finalised at first reading.
FinnishLopuksi totean, että perustuslain tarkistaminen on olennainen seikka, sillä perustuslakia ei voida lyödä täysin lukkoon.
Finally, the issue of revising the Constitution is essential since a Constitution cannot be closed completely.
FinnishEurooppa-aatetta ei ole koskaan lyöty lopullisesti lukkoon, eikä sitä lyödä lukkoon nyt tämän uuden sopimuksen sanamuodoissakaan.
The European idea has never been fixed, and it will not now be fixed in the wording of this new Treaty.
FinnishNyt on siis aika lyödä lukkoon eurooppalaista satelliittinavigointijärjestelmää koskevien päätösten ja investointien aikataulu.
The time has therefore come to press ahead with the decisions and investment needed for a European satellite navigation system.
FinnishKeskustelu osuu ajankohtaan, jolloin lähestymässä on toinen ministerikokous, jossa saatetaan lyödä lukkoon poliittisia näkemyksiä asiasta.
This comes on the eve of another ministerial meeting at which specific political positions on the matter might be sealed.
FinnishOn liian varhaista tehdä asiaa koskevia päätöksiä ja lyödä lukkoon asioita niin kauan kuin kaikki tosiasiat eivät ole tiedossamme.
It is too early to be making decisions on this subject and setting things in tablets of stone when all the facts are not in front of us.
FinnishOn selvää, että institutionaalinen paketti jätettiin Amsterdamissa avoimeksi, ja ellei tätä institutionaalista pakettia lyödä lukkoon, laajentuminen ei olisi mahdollista.
The question of institutional reform was clearly left unresolved at Amsterdam. If it is not resolved, enlargement will be impossible.
FinnishSiinä myös tunnustetaan, että joitakin yksityiskohtia ei voida lyödä lukkoon tässä vaiheessa ja että ne on parasta jättää komitologiamenettelyyn tai uudelleentarkastelussa ratkaistavaksi.
It also recognises that some details cannot be finalised at this point and are best left to comitology or the review.
FinnishTavoitteeseen 2 kuuluvasta East Walesista puhuttaessa toivon, että voimme lyödä lukkoon tavoitteen 2 ohjelman hyväksymisen ennen maaliskuun 31. päivää.
With regard to East Wales, which is an Objective 2 region, I hope that we will be able to finalise the adoption of the Objective 2 programme before 31 March 2001.
FinnishTämän sopimuksen myötä Euroopan parlamentti on tullut niin pitkälle neuvostoa vastaan, että nyt on vihdoin mahdollista lyödä lukkoon jäsenten asemaa koskevat säännöt.
With this agreement, the European Parliament has gone so far towards accommodating the Council that there is now finally the prospect of a Members’ Statute.
FinnishOlen pääministeri Jean-Claude Junckerin sekä monien muiden eurooppalaisten kanssa samaa mieltä siitä, ettei meidän pitäisi lyödä lukkoon sitä, mihin asioihin EU ei saa koskaan puuttua.
I agree with Prime Minister Jean-Claude Juncker and numerous other Europeans that we should not stipulate what the EU will never be allowed to do.