Cómo se dice "maassa" en inglés

FI

"maassa" en inglés

EN

FI maassa
volume_up
{adjetivo}

maassa (también: alakuloinen, alhaalla, laskenut, allapäin)
volume_up
down {adj.}
Matkustimme kaikkialla maassa viikko on pitkä aika vierailuun Mauritaniassa.
We travelled up and down the country - a week is a long time to be in Mauritania.
Myös tuossa maassa hallituksen piti väistyä kansan mielenosoitusten takia.
In that country, too, the government had to step down in the face of popular protest.
Sillä potkaistaan maassa makaavia kansalaisia ja annetaan heille paljon lisää byrokratiaa.
It will kick citizens when they are down and give them piles of red tape on top.

Ejemplos de uso para "maassa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMeillä tulee olemaan energiaongelma seuraavan viiden vuoden aikana tässä maassa.
We're going to have a problem with power in the next five years in this country.
FinnishMaahanmuuttotilanne on erilainen jokaisessa Euroopan unioniin kuuluvassa maassa.
The migration situation is different in each country making up the European Union.
FinnishMatkailu voi köyhässä maassa olla merkittävä kehitystä liikkeelle paneva voima.
Tourism may be a significant driving force for the development of a poor country.
FinnishOlen käynyt maassa monta kertaa Etelä-Aasian valtuuskunnan jäsenen ominaisuudessa.
I have visited this country many times as a member of the South Asia delegation.
FinnishKiduttaminen tuntuu aivan samalta riippumatta siitä, minkälaisessa maassa olet.
It feels exactly the same to be tortured, whatever sort of country you are in.
Finnish   Arvoisa puhemies, Iranin hallinto estää kaikenlaisen oppositiotoiminnan maassa.
   Mr President, the Iranian regime prevents any opposition within the country.
FinnishKYLLÄ — Perheelläsi on oikeus saada avustusta, vaikka kuolet toisessa EU-maassa.
YES — Your family is entitled to this grant, even if you die in another EU country.
FinnishMaassa ei ole kuitenkaan toimeenpantu kuolemanrangaistusta sitten vuoden 1984.
However, the death sentence has not been carried out in the country since 1984.
FinnishTässä on kyse tasa-arvosta, joka koskee kaikkia tietyssä maassa asuvia ihmisiä.
The issue here is full equality for all people living in a particular country.
FinnishVartuin maassa, jonka yhteiskunta järjestyi monivuotisten suunnitelmien mukaan.
I grew up in a country where society was organised according to multiannual plans.
FinnishTietyt ihmiset tietyissä yhteiskuntaryhmissä ovat vaarassa missä tahansa maassa.
For certain people in certain sections of society, there is a danger in any country.
FinnishNäissä kymmenessä maassa köyhyys koskettaa 40 prosenttia työllisestä väestöstä.
Poverty in the ten countries concerned affects 40% of the working population.
FinnishKyse on toistaiseksi vain lakiehdotuksesta, joka on esitetty kolmannessa maassa.
It is still only a question of a bill, and one submitted in a third country.
FinnishOn mahdollista, että vuonna 2006 tilanne voi muuttua, jos maassa niin halutaan.
There is a possibility that this may change in 2006, depending on national feeling.
FinnishEuroparlamenttivaaleissa voit äänestää ja asettua ehdolle vain yhdessä maassa.
In a European election, you can only vote and stand as a candidate in one country.
FinnishKansallinen vaatimustenmukaisuustodistus on voimassa vain sen myöntäneessä maassa.
National certificate of conformity - valid only in the country that issued it.
FinnishEU:n pyrkimykset rauhan ja vakauden aikaansaamiseksi maassa ovat jatkuneet pitkään.
The EU has long made efforts to bring about peace and stability in the country.
FinnishLisäksi maassa ollaan perustamassa riippumatonta kansallista ihmisoikeustoimikuntaa.
In addition, an independent National Commission of Human Rights is being set up.
FinnishMaassa ei juurikaan ole kouluja eikä infrastruktuuria, korruptio on ongelma.
There are hardly any schools, hardly any infrastructure and corruption is rife.
FinnishYhä useampi ihminen asuu tänä päivänä maassa, jota ei pidetä hänen omanaan.
More and more people worldwide are living in countries not considered their own.