Cómo se dice "mahtua" en inglés

FI

"mahtua" en inglés

FI mahtua
volume_up
[mahdun|mahtunut] {verbo}

1. general

Ne eivät missään tapauksessa voi mahtua yhteen valumuottiin, käsiteltäväksi yhden keskustelun aikana.
They cannot all fit into a single mould and be dealt with in one debate.
Ne ovat huomattavasti nopeampia ja mahtuvat pöydälle, syliin tai jopa taskuun.
Not only are they thousands of times faster, they can fit on your desk, in your lap, or even in your pocket.
Tämä ilmoitus tulee näyttöön, koska Windows Media Center yrittää saada valitut videotiedostot mahtumaan levylle.
This notification appears because Windows Media Center will attempt fit the selected video files on the disc.
mahtua (también: olla tilaa, asettaa paikalleen)

2. "astiasta"

Kulkuneuvon valvontalaitteistoon täytyy mahtua tiedot kuljettajan työtunneista vuoden ajalta ja kuljettajakohtaiseen älykorttiin täytyy mahtua ainakin 28 vuorokauden tiedot.
Recording equipment in the vehicle must be able to hold one year's driver's hours data and the driver-specific smartcard must be capable of holding at least 28 days of data.

Ejemplos de uso para "mahtua" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTiedämme kaikki, miten erilaisia käsityksiä eri puolueryhmiimme voi mahtua.
We all know that different viewpoints can be accommodated within the various political groups.
FinnishMonet lapset romuttavat laivoja, koska heidän on helppoa mahtua pieniin tiloihin.
Many children are used to dismantle the ships because it is easy for them to get into small spaces.
Finnish   Arvoisa puhemies, minulla on jossain määrin sellainen tunne, että suurenmoinen perustuslakimme on kameli, jonka pitäisi nyt mahtua neulansilmän läpi.
   Mr President, to some extent I feel that the wonderful camel of the Constitution has now approached the eye of the needle.
FinnishSiinä määritellään itsestäänselvyyksiä, esimerkiksi mikä on lattia, mitä tarkoittaa takana ja mitä edessä ja että käytäviin pitää mahtua kaksi koaksiaalisylinteriä.
It tells us, for example, what a floor is, what is meant by 'behind' and 'in front' and informs us that provision must be made for passages through which two coaxial cylinders must be able to pass.