Cómo se dice "mainiosti" en inglés

FI

"mainiosti" en inglés

EN

FI mainiosti
volume_up
{adverbio}

mainiosti (también: hyvin, tosi, kunnolla)
volume_up
well {adv.}
Unikot valitettavasti kasvavat oikein mainiosti kuivissa oloissa.
Unfortunately, poppies grow extremely well in drought.
Tiedän vallan mainiosti, mitä strategisen melukartoituksen laatiminen tarkoittaa.
I am one of them and I know very well what is involved in drawing up a strategic noise map.
Ei – Turkki on maa ja kulttuuri, jota ilman tulemme mainiosti toimeen.
No – Turkey is one country and culture that we can well do without.

Ejemplos de uso para "mainiosti" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishToivottavasti uutta varainhoitovuotta koskeva uusi menettelymme alkaa mainiosti.
I hope we have a successful start for our new procedure for the new budget year.
FinnishKuten kirjasessa niin mainiosti todettiin, tilkkutäkistä oli tultava verkko.
As the brochure so splendidly put it, the patchwork had to become a network.
FinnishYmmärrän mainiosti siitä aiheutuneen ärtymyksen, myös rahoituksen osalta.
I fully understand people' s irritation over this, also in the financial sense.
FinnishOlemme edistyneet mainiosti, ja ratkaisemattomia asioita näyttää olevan hyvin vähän.
Very good progress was made and it looks as though very few unresolved issues remain.
Finnish(IT) Haluan korostaa, kuinka mainiosti kolmikantaneuvotteluissa onnistuttiin.
in writing. - (IT) I am delighted to be able to highlight the success of the trialogue.
FinnishKansalaiset pystyvät mainiosti tekemään itse omat eettiset päätöksensä.
Citizens are quite capable of taking their own decisions honourably and conscientiously.
FinnishUnionihan pärjää vallan mainiosti myös ilman hanketta, ilman perustuslakisopimusta.
It is doing just fine, without a project, without a constitution.
FinnishNykyinen verkkotunnus- ja rekisteröintijärjestelmä toimii mainiosti.
The current system of domain names and registrations works brilliantly.
FinnishKurkku, vaikkakin omasta mielestäni pelkkää vettä, kelpaa niille ihan mainiosti.
So cucumber, even though it's only really water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them.
FinnishTietyissä olosuhteissa ne toimivat mainiosti paikallisina ratkaisuina.
In certain circumstances they serve as excellent local solutions.
FinnishYmmärrän mainiosti, että kun on kyse lapsista, niin tunneperäisillä tekijöillä on suuri osuus.
I can understand that; emotions run high where children are involved.
FinnishVoin hyvin kuvitella, että se sopii teille mainiosti, mutta Euroopan parlamentti ei sitä hyväksy.
I can imagine that they would like that, but that can hardly be what Parliament intended.
FinnishNäiden kolmen hyvitystavan luulisi riittävän varsin mainiosti.
These three ways of obtaining redress should prove to be quite adequate.
FinnishTämän asian esittelijät onnistuivat tuomaan mainiosti esiin.
I was pleased to see that the rapporteurs identified this as a key point.
FinnishAuto oli siellä, jotta se antaisi näyttelylle kansaan vetoavaa viehätysvoimaa, ja siinä onnistuttiin mainiosti.
The car was there to give the exhibition popular appeal and succeeded admirably.
FinnishTästä mietinnöstä käy mainiosti ilmi, miksi ympäristöpolitiikkaa on harjoitettava Euroopassa.
This report excellently demonstrates why environment policy has to be achieved at a European level.
FinnishMinulla on kädessäni yksi tällainen työkalu , ja se toimii – kuten toivon kaikkien kuulevan – varsin mainiosti.
I have one here in my hand , and – as I hope everyone can hear – it works splendidly.
FinnishJäsenvaltio voi aivan mainiosti olla olematta kovin kunnianhimoinen, mikä voi johtaa liiallisiin varauksiin.
It is perfectly possible for Member States not to be too ambitious, which can lead to too much reserve.
FinnishJulkisia hankintoja koskevat sopimukset ovat myös ala, jolla vammaisten tarpeet voidaan ottaa mainiosti huomioon.
The area of public contracts is also an ideal area for taking account of people with disabilities.
FinnishKuten komission jäsen mainiosti osoitti esittelijä Ellesille, ystävyys edellyttää joskus suorapuheisuutta.
As the Commissioner demonstrated admirably to Mr Elles, candour is sometimes an obligation of friendship.