Cómo se dice "matka" en inglés

FI

"matka" en inglés

volume_up
matka {sustantivo}

FI matka
volume_up
{sustantivo}

matka
volume_up
journey {sustantivo}
On muistettava, että turvallinen matka on kaikkien matkustajien tärkein oikeus.
We must not forget that a safe journey is the most important right of any passenger.
This is not practical and we must have an overall end to the journey.
Tämän toimielimen vuonna 1958 alkanut matka on todellakin ollut pitkä.
Indeed, it has been a long journey since 1958 for this institution.
matka (también: matkailu, matkustelu)
volume_up
travel {sustantivo}
Parlamentin on valvottava matka- ja edustusmäärärahoja.
It should be possible for Parliament to inspect the travel and entertainment budget.
Matka-, sairaus- ja liikennevakuutusasiakirjat on muistettava ottaa mukaan.
Do not forget your travel, health and car insurance documents.
Erasmus-ohjelma kattaa myös valmentavat kielikurssit ja matka-apurahat.
Erasmus also covers preparatory language courses and travel grants.
volume_up
trip {sustantivo}
Tämä oli siis matka loistoaluksella ja vieläpä täysin turvallinen matka - toisin kuin Titanicin matka.
In short, a trip on a luxury ship, and - unlike the Titanic - in complete safety.
Se oli väsyttävä matka, joten en esitä muita alustavia huomautuksia.
It was a tiring trip, so I shall make no further preliminary remarks.
Taking a trip to Spain will give you an experience that you will never forget.
matka
volume_up
voyage {sustantivo}
Todella vaarallinen matka alkaa vuonna 2002, kun pelastusliivit heitetään pois.
The truly perilous voyage begins in the year 2002, when the life belts are to be cast away.
Heidän vaihtoehdokseen jää vain painajaismainen matka.
For them there only remains the nightmare voyage.
Meidän olisi palautettava sanojen "matkailu" ja "matka" alkuperäiset merkitykset.
The words ‘travel’ and ‘voyage’ should regain their original meanings.
matka (también: saalis, välimatka, apaja)
volume_up
haul {sustantivo}
Se on ollut pitkä matka, epätasainen ja uppiniskainen, ja sen määränpää ei aivan varmasti ole vielä näkyvissä.
It has been a long haul, with obstacles and unruliness along the way, and the end is certainly not yet in sight.
Lähes kaikki tunnustavat, että rautateiden täytyy jälleen saada Euroopassa tärkeä rooli matkustajien ja tavaroiden pitkän matkan kuljetuksissa.
Almost everyone admits that trains should once again play a key role in European long-haul transport for people and goods alike.
volume_up
tour {sustantivo}
Cox vie meidät matkalle massiiviseen projektiin kertomalla tästä megatieteen jättiläisprojektista mielenkiintoisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla.
Discussing the biggest of big science in an engaging, accessible way, Cox brings us along on a tour of the massive project.
Parhaiten saat apua, kun ilmoitat avuntarpeesta rautatieyhtiölle, matkalipun myyjälle tai matkanjärjestäjälle vähintään 48 tuntia ennen matkaa. Kerro samalla, millainen apu on tarpeen.
To get the best assistance, contact the railway company, ticket seller or tour operator at least 48 hours before your trip and explain what assistance you require.

Ejemplos de uso para "matka" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKioton pöytäkirjan vaatimusten täyttämiseen on todellisuudessa vielä pitkä matka.
In truth, we are a long way off meeting the standards set in the Kyoto Protocol.
FinnishMatkailijat, joiden matka viivästyy yhden tunnin, saavat lahjaksi 100 guldenia!
Tourists who are delayed for an hour would get a present of a hundred guilders!
FinnishEmme halua, että matka ihmisen kloonaamiseen kulkee monien ihmisalkioiden kautta.
We do not want a host of human embryos to pave the way to a cloned human being.
FinnishVuoden 2009 edistymiskertomuksen mukaan Turkilla on vielä pitkä matka kuljettavana.
According to the Progress Report for 2009, Turkey still has a long way to go.
FinnishAlbanian tapauksessa matka on vielä pitkä, kuten mietinnössä tehdään selväksi.
In the case of Albania, there is still a long way to go, as this report makes clear.
FinnishKuljettavana on pitkä matka, mutta aiomme pysyä lujina emmekä aio kääntyä takaisin.
There is a long way to go but we will remain firm and we will not turn back.
FinnishKomissaari De Silguyn äskettäinen ASEANin matka korostaa tätä jännittävää kehitystä.
Commissioner De Silguy's recent ASEAN visit highlights these exciting developments.
FinnishVai pitääkö meidän kenties mennä niin pitkälle, että poistamme matka- ja hätäpuhelimet?
Or should we go so far as to get rid of mobile phones and emergency telephones?
FinnishIrakin matka kohti demokratiaa ja rauhaa ei kuitenkaan pääty vaaleihin.
But the road leading to democracy and peace in Iraq does not end with elections.
FinnishOn vielä pitkä matka siihen, kun voimme olla ylpeitä EU:n maatalouspolitiikasta.
There is still a long way to go before we can take pride in the EU's agricultural policy.
FinnishTaiwan on malliesimerkki demokratiasta, johon Kiinalla on vielä pitkä matka.
Taiwan is a model of democracy from which China is still very far removed.
FinnishRahoitusalan sääntelyä on niin ikään parannettava, mutta tässä on vielä pitkä matka.
We need a better financial regulation and there is a long way still to go.
FinnishMalediivit ylittäessään ne saattavat mennä vilkaisemaan, ei mitään, matka jatkuu.
If they pass the Maldives they might go and have a look, nothing there, they'll carry on.
FinnishYksi ehdotuksen tärkeistä poliittisista näkökohdista koskee matka-aikoja.
One of the major political aspects of the dossier concerns travelling times.
FinnishOlemme mielestäni oikealla tiellä, mutta meillä on vielä pitkä matka kuljettavanamme.
To this end, I feel that we are on the right track but we still have a long way to go.
FinnishVaikka kymmenen maata on päässyt maaliin, joillakin matka jatkuu edelleen.
Although ten countries have completed the last lap, others still have some way to go.
FinnishKuten huomaatte, toimeenpanovaltuuksien soveltamiseen on vielä pitkä matka.
You can see that we are still far, very far from executive responsibility.
FinnishEdessä oleva matka on kuitenkin vielä pitkä ja monia haasteita on yhä edessä.
However, there is still a long way to go and many challenges lie ahead.
FinnishKronbergerin mietinnöstä tähän pisteeseen on kuitenkin vielä ilmiselvästi pitkä matka.
But with the Kronberger report as it is, we clearly have a long way to go.
FinnishYhteenlaskettuna se on yhtä pitkä kuin matka Gibraltarilta Izmiriin ja takaisin.
All together that is the distance from Gibraltar to Izmir and back.