Cómo se dice "mitä tulee" en inglés

FI

"mitä tulee" en inglés

EN
EN

FI mitä tulee
volume_up
{preposición}

mitä tulee (también: mukaan, koskien)
volume_up
as to {prp.} [modis.]

Traducciones similares para mitä tulee en inglés

mitä interjección
English
mitä pronombre
English
Mitä? interjección
English
mitä! interjección
English
tulla verbo

Ejemplos de uso para "mitä tulee" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMitä tähän tulee, Gebhardtin tarkistuksen tulkinta on mielestäni luonnollisempi.
The interpretation given in the Gebhardt amendment seems much more natural to me.
FinnishMitä tulee merisatamiin, meillä ei ole tässä vaiheessa lainsäädäntöä valmisteilla.
On maritime ports, we do not have any legislation at this stage in the pipeline.
FinnishMitä Casacan ehdottamiin tarkistuksiin tulee, voimme kannattaa niitä kaikkia.
In relation to the amendments proposed by Mr Casaca, we can support all of them.
FinnishMitä tulee rakennetukiin, olemme komission kanssa suureksi osaksi yhtä mieltä.
With regard to structural aid, we are largely in agreement with the Commission.
FinnishMitä tulee vastaajapuolen todistustaakkaan, ehdotettu säännös on samoin epätarkka.
The rule on the respondent's burden of proof also suffers from lack of precision.
FinnishMitä Albaniaan tulee, päätöslauselma ei itse asiassa ole osoitettu komissiolle.
With regard to Albania, the resolution is not actually directed to the Commission.
FinnishMutta mitä tulee tekoihin, ei ole olemassa muuta kuin epämääräisiä julkilausumia.
But as far as real action is concerned, we have had nothing but vague declarations.
FinnishMitä tulee eurooppalaisen yleisen syyttäjän riippumattomuuteen, me kannatamme sitä.
We support the idea of a European Prosecution Office and its being independent.
FinnishHaluaisin kuitenkin ilmaista epäilykseni mitä tulee kahteen mietinnön kohtaan.
However, there are two points in the report about which I have certain misgivings.
FinnishMitä lainsäädäntöön ja lakiin tulee, niissä on eroja eri aikoina ja aikakausina.
As for legislation and law, these differ from time to time and from period to period.
FinnishMitä tulee jäsen Clarkin esittämiin huomautuksiin, en voi hyväksyä hänen väitteitään.
With regard to the remarks made by Mr Clark, I cannot agree with his assertions.
FinnishKomissiolla ei ole mitään vaikeuksia, mitä tulee valtaosaan tarkistuksista.
The Commission has no difficulty with the substance of most of these amendments.
FinnishMitä tulee muihin, he tulevat mukaan tajuttuaan, että tämä on tulevaisuutta.
As for the others, they will join us when they realise that this is the future.
FinnishMitä tulee yliopistoja koskevaan kysymykseen, otan sen mukaani komissioon aloitteena.
As regards the question about universities, I shall accept that as a suggestion.
FinnishMitä tulee keskiseen Välimereen, vierailimme muutama päivä sitten Libyassa.
As regards the central Mediterranean, Libya had a visit from us a few days ago.
FinnishMitä itse lentokoneisiin tulee, ongelma ei tekniseltä kannalta ole kovinkaan suuri.
As for the aircraft themselves, the problem is not that major technically speaking.
FinnishMitä tulee BKT:n trendikasvua koskevaan oletukseen, EKP:n neuvoston mielestä ei
the euro area that would warrant an upward revision to this assumption. The
FinnishMitä tulee herra Tomlinsoniin, minun täytyy sanoa, että asia on tutkittava.
With regard to Mr Tomlinson, I have to say that the problem has to be examined.
FinnishMitä tulee oikeudelliseen perustaan, en näe muuta mahdollisuutta kuin 130 s artiklan.
As far as the legal basis is concerned, I cannot make more out of it than 130s.
FinnishMitä minibudjetteihin tulee, joitakin päätöksiä on tehty tosiaan vuonna 1993.
With regard to the mini-budgets, certain decisions were indeed taken in 1993.